Verhuizen binnen of naar Hendrik-Ido-Ambacht

Onze gemeentewinkel is door de aangescherpte maatregel rondom het coronavirus voorlopig tot 7 april beperkt open. Voor dit product kunt u niet naar de gemeentewinkel komen. Regel dit product online of wacht tot deze maatregel vervalt.

Gaat u verhuizen? Geef dit dan aan ons door voordat u verhuist. Dat mag al 4 weken van tevoren tot 5 dagen erna. Afhankelijk van uw situatie heeft u verschillende stukken nodig. Verderop in deze pagina leest u daar meer over.

Afhandeling

Wij registreren uw verhuizing direct in de basisregistratie personen (BRP)

Verhuizen binnen Hendrik Ido Ambacht Verhuizen naar Hendrik Ido Ambacht 

Toevoegen aan de verhuisaangifte

U verhuist naar een huurwoning van een woningcorporatie

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • nieuw huurcontract op uw naam als u een huurwoning krijgt (pagina's met persoons- en adresgegevens en handtekening)

U verhuist naar een huurwoning van een particuliere eigenaar

Tip: maak een foto of een scan van de genoemde bewijsstukken als u uw verhuizing online doorgeeft. In het webformulier kunt u deze documenten uploaden.

Minderjarige kinderen die bij hun ouder(s) of gezaghouder(s) gaan wonen hebben geen toestemming nodig. Wij kunnen u wel altijd om aanvullende stukken vragen.

Schriftelijk of aan de balie

Schriftelijk

Print het formulier adreswijziging (pdf, 98 kB), vul het in en stuur het met bewijsstuk op naar de gemeente.

Balie

U komt naar de balie van de gemeente. Met een afspraak voorkomt u dat u lang moet wachten. Een afspraak maakt u via de link of u belt 14 078. Vergeet niet uw verhuizing door te geven aan het waterbedrijf Oasen

Datum verhuizing

Gaat u verhuizen?

Geeft u een verhuizing door met een datum in de toekomst? Dan verwerken wij uw verhuizing vanaf die datum. Dat is dan de inschrijfdatum op uw nieuwe adres.

Bent u verhuisd?

Ontvangen wij uw verhuisbericht binnen 5 dagen na uw verhuizing? Dan schrijven wij u in op uw nieuwe adres met de datum van verhuizing. Ontvangen wij uw verhuisbericht later dan 5 dagen na uw verhuizing? Dan schrijven wij u in op uw nieuwe adres met de datum waarop wij uw verhuisbericht hebben ontvangen.

Geef uw verhuizing op tijd door! Daarmee voorkomt u problemen met bijvoorbeeld uw huurtoeslag en/of andere toeslagen

Verhuizen naar andere gemeente

Geef uw verhuizing door in de gemeente waar u gaat wonen. Zij regelen de uitschrijving uit Hendrik Ido Ambacht.

Wie geeft de verhuizing door

Verplicht om een verhuizing door te geven, zijn:

 • iedereen van 18 jaar en ouder
 • ouders, voogden en verzorgers, voor personen jonger dan 16 jaar
 • ouders, voogden en verzorgers, voor inwonende personen vanaf 16 jaar, tenzij deze persoon zelf de verhuizing doorgeeft
 • curatoren, voor personen die onder curatele staan

De volgende personen mogen aangifte doen, in de volgende situaties:

 • alle personen vanaf 16 jaar
 • ouders en hun kinderen vanaf 18 jaar voor elkaar, als zij op hetzelfde adres wonen
 • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar, als zij op hetzelfde adres wonen
 • samenwonenden voor elkaar, met een schriftelijke, ondertekende machtiging en identiteitsbewijs
 • iedereen vanaf 18 jaar, met een schriftelijke, ondertekende machtiging en identiteitsbewijs
 • het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, onder bepaalde voorwaarden (zie wet BRP)
Wie krijgt bericht van uw verhuizing?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan andere overheidsinstanties of organisaties zoals:

 • pensioenfondsen
 • zorgverzekeraars
 • belastingdienst

Meer informatie daarover op de website van de Rijksoverheid.

Aan andere instanties doorgeven

De gemeente geeft uw verhuizing door aan andere overheidsinstanties en -organisaties. Geef uw verhuizing zelf door aan bijvoorbeeld:

 • Oasen waterbedrijf
 • uw elektriciteitsbedrijf
 • uw verzekeringen
 • telefoon-, tv- en internetleverancier
 • uw bank

Op de website van Post.nl vindt u informatie over de gratis verhuisservice. Ook stuurt Post.nl tegen betaling uw post voor een bepaalde periode door.

Heeft u vragen?

Vult u dan het webformulier in. Binnen 5 werkdagen geven wij u antwoord.