Gladheidsbestrijding

De gemeente is voorbereid om bij gladheid wegen en straten begaanbaar te houden.

Op een aantal plaatsen zijn strooizoutkisten geplaatst en samen met aannemersbedrijf J.L. Rijsdijk is een strooiplan opgesteld. Dat geeft aan welke routes in welke volgorde gestrooid worden.

Strooiplan
 1. de hoofdwegen
  De belangrijkste hoofdwegen, doorgaande wegen, ontsluitingswegen en de belangrijkste fietsroutes (zoals de school/thuisroutes) worden als eerst preventief gestrooid.
 2. de handmatige strooiroute voor belangrijke locaties
  Op belangrijke locaties zoals bruggen, bushaltes en overige locaties zoals bejaardencentra wordt handmatig gestrooid.

Niet alle straten worden gestrooid. Criteria zijn onder andere de verkeersfunctie van de weg, verkeersintensiteit en aanwezigheid van bijzondere instellingen zoals scholen en ziekenhuizen. J.L. Rijsdijk BV heeft voor dit seizoen een contract afgesloten met MeteoGroup uit Wageningen voor up-to-date weer- en gladheidverwachtingen. Gladheid kan niet altijd worden voorkomen, bijvoorbeeld bij plotselinge weersveranderingen of hevige sneeuwval. Gaat u de weg op? Houd dan altijd rekening met de weersomstandigheden en pas uw weggedrag daarop aan.

Eigenaren en gebruikers van woningen en bedrijven moeten zelf zorgen voor het bestrijden van de gladheid. Bijvoorbeeld door zelf (preventief) te strooien of te vegen na sneeuwval. Strooizout is verkrijgbaar bij diverse bouwmarkten.

Gladheid

Water en zout

Gladheidbestrijder J.L. Rijsdijk werkt volgens de zogeheten ‘natstrooimethode’. Dat betekent dat gestrooid wordt met een mengsel van water en zout. De voordelen hiervan zijn dat het zout zich beter verdeeld over het oppervlak, het ijs eerder ontdooit, er minder zout nodig is en er sneller kan worden gestrooid. De gladheid is dus sneller te bestrijden en doordat er minder zout nodig is, wordt het milieu minder belast.

Strooizoutkisten

Op diverse plaatsen in de gemeente staan witte kisten gevuld met strooizout, om in tijden van vorst en gladheid te voldoen aan de zoutbehoefte. Deze kisten van circa 2 meter breed, 60 cm. diep en 60 cm. hoog, staan in de nabijheid van:

 • Winkelcentrum De Schoof; (2 kisten) in het midden van het marktterrein en naast het openbaar toilet.
 • Winkelcentrum Brederodehof; op het plein van de zaterdagmarkt
 • Winkelcentrum Reeweg; op het parkeerterrein, hoek kruising Reeweg-Weteringsingel
 • Winkelcentrum Louwersplein; langs de Avelingen naast cafetaria Regina
 • Winkelcentrum Hoogambacht; aan de Druivengaarde ter hoogte van cafetaria Verhage.

De zoutkisten zijn tijdens de vorstperiode vrij toegankelijk. U kunt daar gratis een emmertje vullen met zout, bijvoorbeeld om de stoep voor uw woning begaanbaar te houden. De gemeente gaat uit van verstandig gebruik. Na de vorstperiode zijn de zoutkisten afgesloten.

De gemeente heeft voorbereidingen getroffen om bij gladheid wegen en straten begaanbaar te houden.