Wijken en buurten

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft drie wijken.Wat kunt u doen om uw wijk mooier, leuker en beter te maken? En hoe kan de gemeente u daarbij helpen?

Hendrik Ido Ambacht bestaat uit de drie wijken:

De Ambachtse wijk Centrum bestaat uit de buurten Dorp, Oostendam en Kruiswiel. De Waal is een van de kenmerkende landschapselementen in de wijk. Winkels vindt u in winkelcentrum De Schoof en in de winkelstrip aan de Reeweg

De Ambachtse wijk Krommeweg bestaat uit de buurten Krommeweg-Noord, Krommeweg-Zuid, De Sandeling en Ambachtsezoom (in ontwikkeling).Winkels vindt u in winkelcentrum 'Avelingen', beter bekend onder de naam 'Louwersplein' .

In de Ambachtse nieuwbouwwijk De Volgerlanden worden zowel koop- als huurwoningen in diverse prijsklassen gebouwd. Elk deel heeft een eigen sfeer. In het hart van de wijk ligt het Sophiapark, met aan de randen mooie appartementen en gezinswoningen. Dicht bij het park vindt u winkelcentrum Hoogambacht, vier basisscholen, kinderopvang en de Sophiahal. Kijk voor meer informatie op www.DeVolgerlanden.nl

Veiligheid

De gemeente heeft een belangrijke rol in de veiligheid van mensen in Hendrik-Ido-Ambacht. Kijk voor meer informatie op Veiligheid.

Buurtpreventie

Het is leuk om te doen, kost weinig tijd en levert veel op... Buurtpreventie!Buurtpreventie is er in Hendrik-Ido-Ambacht al sinds 2012 en breidt zich langzaam uit. Waarom? Omdat het blijkt te werken.

Het Buurtpreventieteam werkt aan:

  • meer veiligheid
  • minder criminaliteit
  • minder vernielingen
  • minder vuil op straat

Bewoners spreken de vrijwilligers en professionals van buurtpreventie regelmatig aan als zij in de wijk lopen. Mensen vertellen daarbij waar zij overlast overvaren en melden ook weleens verdachte situaties in de wijk. Het team zelf let op allerlei veiligheidsaspecten: kapotte straatlampen, een stoeptegel die gevaarlijk scheef ligt, geblokkeerde vluchtwegen, enzovoorts.

Doe ook mee!
Wilt u ook uw steentje bijdragen aan buurtpreventie en aan de veiligheid in uw wijk? Dat kan door (op straat) in gesprek te gaan met het Buurtpreventieteam en bij hen onveilige situaties, overlast, of (mogelijk) verdachte situaties te melden.

U kunt zich natuurlijk ook aanmelden bij het preventieteam om wekelijks mee te lopen. kijk voor meer informatie en voor uw aanmelding op www.buurtpreventiehiambacht.nlof mail naar info@buurtpreventiehiambacht.nl.

.

Wijkschouw

We vragen Ambachters om het straatbeeld te beoordelen. Doet u mee?

Woonomgeving
Wat vindt u van uw woonomgeving? Wat gaat goed en wat kan beter? Om dat te weten te komen, organiseert de gemeente regelmatig schouwen in de Ambachtse wijken. Tijdens zo'n schouw beoordelen deelnemers, waaronder natuurlijk bewoners, de kwaliteit van de wijk.
Is die op het afgesproken niveau? Is het groen op orde? Waar ligt veel zwerfvuil en hoe kunnen we daar iets aan doen? We vergelijken en beoordelen de locaties aan de hand van het Beeldenboek openbare ruimte  

Een wijkschouw maakt duidelijk dat niet iedereen hetzelfde denkt over 'schoon' en 'vuil'. Is bijvoorbeeld een pleintje met zwerfvuil, maar zonder hondenpoep, schoon? Dankzij de wijkschouwen leren we als gemeente hoe bewoners hun buurt ervaren en wat zij belangrijk vinden.
Wanneer we een schouw plannen, dan komt er een oproep in het Gemeentenieuws. Daarin staat dan ook hoe u zich kunt melden om mee te doen.

Buiten spelen

Het speelruimtebeleid beschrijft waar en hoe de speelplekken worden ingericht. De gemeente actualiseerde het speelruimtebeleid in 2019.  De speelvoorzieningen in Hendrik-Ido-Ambacht richten we de komende jaren in op basis van behoefte van kinderen en bewoners.

Voor elke plek overwegen we steeds opnieuw de mogelijkheden, wensen en ideeën van bewoners en kinderen. Wanneer een speellocatie bij u in de wijk aan de beurt is, ontvangt u daarover een brief. We nodigen vervolgens kinderen uit de buurt uit om mee te doen aan een speelsessie.
Kijk ook op Facebook: www.facebook.com/spelenHIA.

Bewonerspanel

Meedoen aan het bewonerspanel? Een goed idee. Lees in de flyer over het bewonerspanel van het Onderzoekcentrum Drechtsteden hoe u mee kunt doen.

Geeft u graag uw mening over Hendrik-Ido-Ambacht? Word dan lid van het bewonerspanel!

Sociale huurwoningen

Wilt u een sociale huurwoning wonen in Hendrik-Ido-Ambacht, dan moet u zich inschrijven bij Woonkeus Drechtsteden. Kijk voor meer informatie op Woningen en woonvoorzieningen.