Woningen en woonvoorzieningen

Wilt u een sociale huurwoning wonen in Hendrik-Ido-Ambacht, dan moet u zich inschrijven bij Woonkeus Drechtsteden

Wilt u een sociale huurwoning wonen in Hendrik-Ido-Ambacht, dan moet u zich inschrijven bij Woonkeus Drechtsteden. Na inschrijving bouwt u punten op voor woonduur en inschrijfduur. Met deze punten kunt u reageren op het woningaanbod in Hendrik-Ido-Ambacht en andere gemeenten in de regio. Zoekt u iets in de particuliere sector, dan kan de website www.woningtarget.nl u misschien helpen.

Urgentie
In een beperkt aantal gevallen kunt u met voorrang in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Voor meer informatie over de voorwaarden van deze voorrangsregeling kunt u contact opnemen met Rhiant.

Nieuwbouw

De meeste mensen wonen het liefst ‘gewoon’ in een wijk. We willen daarom woningen en woonvoorzieningen in Hendrik-Ido-Ambacht waar mensen met plezier in kunnen wonen en blijven wonen, ook als zij minder mobiel en/of gehandicapt zijn. Om die reden moet alle nieuwbouw in Hendrik-Ido-Ambacht voldoen aan de PDF-bestandkwaliteitseisen nieuwbouwwoningen Drechtsteden (2840 kB).

Kwaliteitseisen

Woningen die aan de kwaliteitseisen voldoen, zijn geschikt voor vrijwel alle leeftijden. Ook kan in die huizen gemakkelijk gebruik gemaakt worden van rolstoelen, rollators en andere hulpmiddelen.

Woonzorgzones
In de woonwijken van Ambacht worden drie woonzorgzones gerealiseerd. In een woonzorgzone gelden garanties voor mensen die 24 uur per dag zorg of zorg op afroep nodig hebben. Ook is er in zo'n zone een voorziening van beschermd en verzorgd wonen te vinden. In iedere zone zijn voldoende eerstelijnsvoorzieningen (huisarts, tandarts en apotheek) aanwezig.