Bouwen en verbouwen

 • Asbest

  Asbest is een verzamelnaam voor natuurlijke materialen die bestaan uit kleine naaldachtige vezels.

 • Bodemsanering

  Het uitgangspunt bij bodemsanering is dat de vervuiler betaalt en schoonmaakt.

 • Huisnummer aanvragen

  Wilt u uw woning of pand splitsen? Dan heeft u één of meer huisnummers nodig. U vraagt het aan via het omgevingsloket of soms direct via de gemeente.

 • Inrit en/of uitweg maken of veranderen

  Wilt u een inrit (uitweg) maken naar de openbare weg? Bijvoorbeeld als u een inrit (uitweg) naar uw woning of bedrijfspand wilt maken waarbij het trottoir verlaagd moet worden, of u wilt een bestaande uitweg verbreden. Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

 • Inzage bouwarchief

  Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht houdt een archief bij van gegevens die betrekking hebben op alle gebouwen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

 • Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

  Om kabels, leidingen en apparatuur in de (openbare) grond te mogen plaatsen, heeft u altijd een vergunning van de gemeente nodig.

 • Kwaliteit nieuwbouw

  Samen met de ontwikkelaars actief in de regio, de woningbouwcorporaties en de belangenorganisaties hebben de regio en de zes Drechtstedengemeenten het convenant Kwaliteit Nieuwbouw Drechtsteden ondertekend.

 • Wel of geen omgevingsvergunning?

  Aan het digitaal omgevingsloket kunt u controleren of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Welstandsadvies

  Als u een (ver)bouwplan indient krijgt u te maken met regels en grenzen die bepaald worden door het bestemmingsplan en het bouwbesluit.