Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor natuurlijke materialen die bestaan uit kleine naaldachtige vezels.

Vanaf 1993 is de verkoop, het gebruik en het bewerken van asbest verboden vanwege de gevaren voor de gezondheid. Zolang het asbest vastzit in ander materiaal is het niet per se gevaarlijk. Pas wanneer de asbestvezels vrijkomen en kunnen worden ingeademd vormt het een risico voor de gezondheid. Daarom wil de overheid blootstelling aan asbestvezels voorkomen.

Asbestdaken vóór 2024 vervangen

De Rijksoverheid heeft bepaald dat vanaf 2024 asbestdaken in Nederland verboden zijn. Door verwering van asbestdaken van 30 jaar of ouder komen er steeds meer ongezonde asbestvezels in de lucht. Ook neemt ieder jaar de kans op asbestverspreiding door brand of storm toe. Daarom mogen bewoners, bedrijven en (overheids-)instellingen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. Dat verbod geldt voor de asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, bijvoorbeeld golfplaten en dakleien.

Stappenplan wanneer u een asbestdak heeft

1: Is dit op uw dak van toepassing?
• Weet u dat u in het bezit bent van een asbestdak? Mail dan uw gegevens naar inspectie-bouw@h-i-ambacht.nl of neem contact op met  team Vergunningverlening en Handhaving via het algemeen telefoonnummer 14 078.
• Weet u het niet zeker? Dan blijkt vanzelf uit onze gemeentelijke inventarisatie welke daken van asbest verdacht worden. De inventarisatie is begin juli gestart en bestaat uit het nemen van luchtfoto's en het uitvoeren van archief- en veldonderzoek.

2: Maak een melding
• Gaat of laat u asbest verwijderen? Meld dat dan altijd bij de gemeente via www.omgevingsloket.nl

3: Verwijder asbest
• Als eigenaar van een asbestdak bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. U kunt hierbij gebruik maken een landelijke subsidieregeling. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl. U mag als particulier een asbestdak tot maximaal 35 m2 zelf verwijderen. Daar zijn echter wel strikte regels voor. Neem gerust contact op met team Vergunningverlening en Handhaving via het algemeen telefoonnummer 14 078.
• Voor bedrijven en instellingen geldt het zelf verwijderen niet. De gemeente adviseert om het verwijderen van asbest door een gecertificeerd bedrijf te laten uitvoeren.

Duurzame daken

Bij het vervangen van uw dak kunt u direct uw dak verduurzamen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld zonnepanelen, een groen dak, dakisolatie, een duurzame dakbedekking of een combinatie daarvan. Kijk voor meer informatie op www.regionaalenergieloket.nl

Groendak

Zonnepanelen dak

voorbeelden duurzame daken