Bodemsanering

Bodemsanering is het wegnemen van de risico's door vervuilde grond. Sanering betekent niet automatisch het verwijderen van de vervuilde grond. In veel gevallen is het voldoende om een isolatielaag aan te brengen. Die voorkomt contact met de verontreinigde grond. Ook het aanleggen van zo'n isolerende laag wordt saneren genoemd.

Hoe verloopt bodemsanering?

Wanneer verontreinigde grond gesaneerd moet worden, wordt vooraf een saneringsplan opgesteld. Daarbij wordt ook de functie van de grond onderzocht. De eisen aan grond voor industrietrreinen zijn anders dan de eisen aan grond voor woonwijken. Functioneel saneren kan betekenen dat er maatregelen genomen worden om te voorkomen dat contact met de grondverontreiniging ontstaat en dat voorkomen wordt dat de verontreiniging zich verder verspreid. In eenduidige, perceelsgebonden gevallen kan ook worden volstaan met het volgen van de meldingsprocedure conform het Besluit uniforme saneringen (BUS). Meer informatie over BUS vindt u op de webpagina die verschijnt wanneer u op onderstaande link Besluit uniforme saneringen klikt.

Waar vind ik meer informatie?

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geeft informatie over bodemonderzoek, sanering en bijbehorende procedures. U kunt in contact met deze omgevingsdienst via het e-mailadres algemeen@ozhz.nl en via telefoonnummer (078) 770 85 85. U kunt ook op de website van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid kijken. Om op die website te komen, klikt u op onderstaande link Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - bodemsanering.