Inrit en/of uitweg maken of veranderen

Wilt u een inrit (uitweg) maken naar de openbare weg? Bijvoorbeeld als u een inrit (uitweg) naar uw woning of bedrijfspand wilt maken waarbij het trottoir verlaagd moet worden, of u wilt een bestaande uitweg verbreden. Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Wilt u een uitweg over een sloot aanleggen of is de weg in beheer van het waterschap? U hebt eventueel een vergunning nodig van het waterschap.

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan voor een uitrit?

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een inrit (uitweg) kunt u het aanvraagformulier omgevingsvergunning inrit downloaden. Vervolgens verstuurt u het ingevulde en ondertekende formulier met de benodigde bijlagen naar: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, t.a.v. Vergunningverlening & Handhaving, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht of naar het e-mailadres apv@h-i-ambacht.nl.

Als u een inrit (uitweg) over een watergang of sloot wilt aanleggen of de weg is in beheer van het waterschap neemt u contact op met het Waterschap Hollandse Delta

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

U hebt een omgevingsvergunning nodig voor het maken of veranderen van een inrit (uitweg).

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de omgevingsvergunning voor inrit (uitweg) krijgt. In overleg met afdeling Beheer Openbare Ruimte kunt u een datum plannen voor de realisatie van de werkzaamheden voor het aanleggen of veranderen van de inrit (uitweg). U ontvangt daarna van hen een nota voor de realisatiekosten. Na de ontvangst van uw betaling van de leges- en realisatiekosten zal de afdeling Beheer Openbare Ruimte binnen 6 weken de inrit (uitweg) aanleggen.

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een inrit (uitweg) kost € 138,-. De kosten voor het realiseren of wijzigingen van de inrit (uitweg) komen volledig voor uw rekening. Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met afdeling Beheer Openbare Ruimte. De realisatiekosten verschillen per situatie.

Wat stuur ik mee?
  • ondertekend aanvraagformulier;
  • een foto of tekening van de bestaande situatie;
  • een tekening van de gewenste situatie met afmetingen van de inrit (uitweg)