Voorkom vertraging en extra kosten

Tussen 15 februari en 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 is de Omgevingswet van kracht.

Past uw initiatief of (bouw)plan niet binnen het huidig bestemmingsplan en wilt u tussen 15 februari en 1 juli een omgevingsvergunning vragen aan de gemeente? Kies dan voor 'uitgebreide procedure omgevingsvergunning', niet voor bestemmingsplanwijziging. Zo voorkomt u vertraging en extra kosten.

Verzoeken om omgevingsvergunning na 1 juli worden behandeld volgens de nieuwe regels van de Omgevingswet.

Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met ons Team Ruimtelijke Ordening via telefoonnummer 14 078.