formulier_conceptaanvraag

Afbeelding 1Afbeelding 2


Afbeelding 3Aanvrager

Bovenkant formulier

Burgerservicenummer of KvKnummer: BSN of KVK nummer

Naam aanvrager: Naam.

Adres aanvrager: Adres.

Postcode: Postcode

Woonplaats: woonplaats

Telefoonnummer: Telefonnummer

Email: EmailAfbeelding 4Gemachtigde

Naam gemachtigde: Naam.

Adres gemachtigde: Adres.

Postcode: Postcode

Woonplaats: woonplaats

Telefoonnummer: Telefonnummer

Email: Email

Afbeelding 5Gegevens bouwplan


Het betreft: geheel plaatsen

gedeeltelijkvernieuwen

☐oprichten

☐vergroten

☐veranderen


Van een: wat is het?


Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Afbeelding 6Locatie


Adres: Locatie bouw


Kadastrale aanduiding: Sectie: sectie.

Nummer: nummer.


Toelichting:Klik hier als u tekst wilt invoeren.Afbeelding 7Ondertekening

Hierbij verklaar ik dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld en ik weet dat er kosten zijn verbonden aan het indienen van deze conceptaanvraag omgevingsvergunning.


Datum: Datum.


Handtekening aanvrager:

Afbeelding 8Toelichting

Indien u een aanvraag indient voor de activiteit bouwen, dient u de bij het aanvraagformulier ook bijlages toevoegen. Onderstaande opsomming geeft u een indruk waar de bijlages aan moeten voldoen om een juiste aanvraag in te kunnen dienen.

 

  • Tekeningen met plattegronden en doorsnedetekeningen met voldoende maatvoering van de oude en nieuwe toestand. (Schaal 1:100 of 1:50) 

  • Op tekening aangeven wat het beoogd gebruik van het bouwwerk word.

  • Een situatietekening met maatvoering van het bouwwerk ten opzichte van de erfgrenzen. (schaal 1:500 of 1:1000)

  • Tekeningen van alle gevels of aanzichten van het bouwwerk, inclusief belendende panden. Tekeningen dienen volledig en op schaal te zijn. 

  • Opgave materiaal- en kleurgebruik van de toegepaste materialen, op tekening aangegeven.

  • Detailtekeningen van constructieoplossingen. (bij voorkeur schaal 1:5)

  • Recente kleurenfoto’s van de bestaande situatie en naastgelegen woningen of andere panden.

  • Constructieberekeningen en -tekeningen van de hoofdconstructie. De hoofdopzet van de constructie moet duidelijk zijn bij het indienen van de aanvraag. Eventuele nadere berekeningen mogen ook na vergunningverlening worden ingediend.


gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

digitaal telefoon bezoekadres postadres

src="/Mediatheek/Bestanden/formulier_conceptaanvraag.std?subobjectname=dsimg__adcb50d6.gif"src="/Mediatheek/Bestanden/formulier_conceptaanvraag.std?subobjectname=dsimg__adcb50d6.gif"wabo@h-i-ambacht.nl 14 078 Weteringsingel 1 postbus 34

@gemeentehia 3342 AE 3340 AA