Verklaring huwelijksbevoegdheid INFO

VERKLARING VAN HUWELIJKSBEVOEGDHEID

 

Voor een huwelijk in het buitenland kan er gevraagd worden om een verklaring van huwelijksbevoegdheid.

Deze verklaring geeft aan dat u volgens het Nederlandse recht mag trouwen met elkaar.

 

Voorwaarden

  • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit;

  • U of uw partner staat ingeschreven in Hendrik-Ido-Ambacht;

  • Als u niet meer in Nederland woont, dan vraagt u de verklaring aan in de laatste woongemeente voordat u naar het buitenland vertrok;

  • Als u nooit in Nederland ingeschreven bent geweest vraagt u de verklaring aan bij het consulaat of ambassade in het buitenland;

  • Als u toestemming nodig heeft voor uw huwelijk (minderjarigheid of curatele) moet u deze toestemming overleggen;

  • Het kan zijn dat buitenlandse documenten eerst moeten worden vertaald door een beëdigde vertaler in Nederland;

  • Documenten uit bepaalde landen moeten worden gelegaliseerd. Informatie hierover vindt u op de site van de Rijksoverheid: https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren

 

 

Nodig bij uw aanvraag

Document

wanneer

toelichting

Legitimatiebewijs van u en uw partner

 

 

Recent afschrift van uw geboorteakte en van die van uw partner

 

 

Verklaring van woonplaats, nationaliteit en burgerlijke staat

Als u of uw partner in het buitenland woont

De verklaring vraagt u aan in uw huidige woonplaats

Een echtscheidingsakte of akte van beëindiging van een geregistreerd partnerschap of een overlijdensakte

Wanneer u eerder gehuwd bent geweest/ partnerschap hebt gehad en de akte nog niet is geregistreerd in de BRP

De akte vraagt u aan in de gemeente waar u toen bent getrouwd/partnerschap bent aangegaan. De overlijdensakte vraagt u aan in de gemeente waar uw partner is overleden

LET OP: behalve van de legitimatiebewijzen moet u van alle documenten het origineel aan ons tonen.