29/09: Bijeenkomst Duurzaam Ondernemen

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Niet alleen klanten en leveranciers vragen er om, ook ondernemers en medewerkers zien de urgentie steeds meer.

Sommige ondernemers hebben al veel stappen gezet op het gebied van duurzaam ondernemen, andere zijn nog zoekende.

Hoe pak ik het aan? Waar moet ik beginnen? Wat is eigenlijk verplicht vanuit wet- en regelgeving? Wat gebeurt er allemaal al op dit gebied op Antoniapolder? En vooral: waar liggen mogelijkheden en kansen voor mij als ondernemer?

We hebben een gezamenlijke opgave en daarom organiseren we een inspirerende middag in samenwerking met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en de Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO). Graag nodigen we u, ondernemer op de Antoniapolder, uit voor de informatie- en netwerkbijeenkomst 'Duurzaam Ondernemen' op woensdag 29 september van 16.30 uur tot 18.00 uur

Laat u tijdens deze netwerkbijeenkomst 'Duurzaam ondernemen' op 29 september inspireren door lokale koplopers, ondernemers op Antoniapolder die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid. Zij delen hun ervaringen uit de praktijk en laten zien welke ambities zij hebben. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) presenteert naast informatie over bestaande wet- en regelgeving tevens een concreet aanvalsplan om te versnellen met duurzaam ondernemen. Bovendien worden tijdens deze bijeenkomst 4 energiescans aan geïnteresseerde ondernemers cadeau gegeven. Voorafgaand en aansluitend is er uiteraard ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te netwerken. Zo heeft u de kans om nader kennis te maken met andere ondernemers op Antoniapolder. 

Zorg dat u er ook bij bent!

Aanmelden graag per e-mail naar economie@h-i-ambacht.nl. Het volledige programma en laatste details ontvangt u dan vlak voor de bijeenkomst per e-mail. 
We ontmoeten u graag op 29 september bij Albeka, Noordeinde 206, mits de corona-regels dit toestaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan sturen we u een MS Teams link. 

Duurzaam ondernemen is voorbereid zijn op de toekomst. En de toekomst is al begonnen…!