Corona en Ambachtse ondernemers

Hier vindt u nuttige informatie over regelingen die er zijn voor u als ondernemer in deze coronacrisis.

Sinds een aantal maanden versturen wij regelmatig een nieuwsbrief. Bent u nog geen abonnee en wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan via http://bit.ly/NieuwsAmbachtOnderneemt.
U kunt zich op elk moment weer afmelden. 

Vereniging Ambachtse ondernemers (VAO)

Ook de Vereniging voor Ambachtse ondernemers (VAO) heeft een speciale nieuwsbrief waarop u zich kunt abonneren. Ook als u geen lid bent van de VAO. Op www.vaonet.nl vindt u meer informatie. 

Verlenging uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen

De uitstelregeling voor de betaling van gemeentelijke belastingen 2020 die medio maart werd ingevoerd, wordt automatisch verlengd tot 1 september 2020. Dit geldt alleen voor hen die eerder een aanvraag hebben ingediend.

Alsnog uitstel aanvragen
Als u nog geen uitstel had aangevraagd, maar wel van deze regeling gebruik wilt maken, dan kunt u dit alsnog doen door het aanvraagformulier in te vullen.
U kunt kiezen uit drie opties:

 1. Algeheel uitstel van betaling tot 1 september 2020. Daarna de volledige aanslagbedrag zelf overmaken.
 2. Algeheel uitstel van betaling tot en met 1 september 2020. Daarna een betalingsregeling van 6 maanden d.m.v. automatische incasso.
 3. Algeheel uitstel van betaling tot en met 1 september 2020. Daarna een betalingsregeling van 6 maanden. De 6 maandtermijnen zelf maandelijks overmaken.

Voor wie is deze regeling bedoeld
Deze regeling is bedoeld voor iedereen die in financiële problemen is geraakt of dreigt te komen door de corona-maatregelen. Als uw financiële positie niet wordt beïnvloed door de Corona-omstandigheden is deze regeling niet voor u bedoeld. U kunt wel gebruik maken van de mogelijkheden om de aanslag in termijnen te betalen door middel van automatische incasso. U vult hiervoor het machtigingsformulier in dat u bij de aanslag heeft ontvangen.

Inning eerder opgelegde aanslagen
De invordering voor de belastingaanslagen waarvoor geen uitstel is aangevraagd of die al langer geleden betaald moesten zijn, wordt voorlopig opgeschort tot 1 juli 2020. Dit betekent dat u deze aanslagen uiterlijk 30 juni 2020 moet betalen. Daarna kan de invordering weer worden hervat. Als betaling voor 1 juli 2020 niet lukt, kunt u voor deze aanslagen ook gebruik maken van de uitstelregeling. Vult u dan ook het aanvraagformulier in.

Eerder stoppen met de afgesproken uitstelregeling
Wilt u geen gebruik meer maken van het uitstel van betaling die u heeft aangevraagd, dan kunt u uw aanslag volledig overmaken op IBAN NL36 BNGH 0285 0748 49 t.n.v. gemeente Hendrik-Ido-Ambacht o.v.v. uw aanslagnummer(s). U hoeft het éénzijdig intrekken van de regeling niet apart door te geven.

Formulier uitstel betaling

Download hier het aanvraagformulier uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen i.v.m. coronamaatregelen.

 

Nieuwsarchief 

Gratis cybercrime webinar op donderdag 23 april 

In deze crisistijd zien cybercriminelen hun kans schoon om ondernemers op te lichten met nepmails, ransomware (gijzelsoftware) en hacks, waarbij misbruik wordt gemaakt van het coronavirus. Juist nu is het belangrijk om extra alert te zijn om te voorkomen dat ook uw onderneming slachtoffer wordt van cybercrime. Meld u aan voor het gratis cybercrime webinar en zorg dat u digitaal veilig bent!

Meer informatie en aanmelden
 

Update maandag 30 maart: bericht van burgemeester Jan Heijkoop aan Ambachts bedrijfsleven.

"Beste mensen,

We leven in een heel bijzondere tijd. Nu het coronavirus wereldwijd heeft toegeslagen,hebben we er allemaal mee te maken. U ook als Ambachts bedrijfsleven.

Wat ik u wil adviseren is zoveel mogelijk elkaar te helpen en met elkaar erover te praten. Telefoon, mail, videobellen: het kan allemaal.

Dat uitwisselen van ideeën, het delen van zorgen, dat kan positieve energie geven.

Schroom ook niet gebruik te maken van de regelingen die er zijn.

Een bijzonder woord van waardering wil ik uitspreken richting supermarkten.

Die hebben het ontzettend goed gedaan, net als de andere levensmiddelenwinkels. Het is ontzettend druk geweest, maar het verliep geordend. En jullie hebben het nog druk. Heel veel complimenten daarvoor.

En ik wil ten slotte iedereen heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke periode en dat we op een goede wijze deze crisis weer te boven mogen komen.

Dankjulliewel."

Burgemeester Jan Heijkoop,
30 maart 2020

 

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

Het college besloot maandag 16 maart om uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen te verlenen aan ondernemers, zzp-ers, stichtingen, verenigingen en particulieren met flex of 0-urencontact. 

Deze regeling geldt voor: ondernemers, ZZP-ers en verenigingen en stichtingen, particulieren met flex en/of  0-uren contracten

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) verzorgt de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen voor o.a. de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft met GBD afgesproken dat er in de periode dat de landelijke maatregelen in verband met de verspreiding van het corona-virus van kracht zijn niet actief wordt ingevorderd voor openstaande belastingaanslagen waarvan de betaaltermijn is verstreken.

Voor de belastingaanslagen die eind februari 2020 zijn opgelegd en uiterlijk 30 april 2020 betaald moeten zijn, kan een aangepaste betaaltermijn worden aangevraagd met het formulier dat u op deze pagina vindt. Wat houdt de afwijkende betaaltermijn in?

U kunt kiezen uit vier mogelijkheden om de aanslag 2020 op een later tijdstip of in andere termijnen te betalen:

 1. Sinds dit jaar is betalen in 10 termijnen door middel van automatische incasso mogelijk voor alle aanslagen tot € 20.000. Dit was tot vorig jaar € 3.500.  Een vereiste is dat hiervoor een machtiging is verstrekt. Het machtigingsformulier is met de aanslag meegezonden. Dit formulier kunt u alsnog invullen, ondertekenen en opsturen.
 2. Op verzoek kunnen de 10 termijnen ook toegepast worden voor aanslagen van € 20.000 en hoger. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie van de onderneming en uitsluitend in overleg. Als u voor deze optie kiest, neemt GBD telefonisch contact met u op.
 3. Algeheel uitstel van betaling tot en met 31 mei 2020.  Vanaf juni 2020 betaling in de resterende 7 termijnen. Hiervoor is het noodzakelijk dat u een machtiging verstrekt. Als u dat nog niet heeft gedaan, kunt u het machtigingsformulier dat bij de aanslag 2020 is meegestuurd alsnog invullen, ondertekenen en opsturen.
 4. Algeheel uitstel van betaling tot en met 31 mei 2020. Vanaf juni 2020 betaling in 9 termijnen. (De betaling loopt dan tot en met februari 2021. In maart start de betaling van de aanslagen 2021). Dit is afhankelijk van de specifieke situatie en gebeurt in overleg. Als u voor deze optie kiest, stuurt u dit formulier op. Ook stuurt u het ingevulde en getekende machtigingsformulier mee dat bij de aanslag zit. Vervolgens neemt GBD telefonisch contact met u op.

Uiteraard volgen gemeente en GBD de ontwikkelingen op de voet. Afhankelijk van de situatie, kunnen er nog aanvullende maatregelen worden getroffen. U kunt uw aanvraagformulier mailen naar: gemeente@h-i-ambacht.nl.

Aanvraagformulier uitstel betaling gemeentelijke belastingen

 

 

Vragen en antwoorden tijdelijke regeling inkomensondersteuning (BBZ) voor zzp'ers en (kleine) ondernemers in de Drechtsteden

Op het moment krijgen wij veel vragen over de tijdelijke regeling nkomensondersteuning (BBZ) voor zzp'ers en (kleine) ondernemers. Onderstaand vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden.

1. Voor wie is de inkomensondersteuning bedoeld?
De inkomensondersteuning is bedoeld voor zzp'ers en (kleine) ondernemers in de Drechtsteden in het algemeen en voor diegenen die door de coronacrisis in directe financiële problemen komen in het bijzonder. Ondernemers die door de coronacrisis niet meer in staat zijn om dagelijkse boodschappen, huur, energie en/of ziektekostenverzekering te betalen.

2. Hoe kan ik een aanvraag indienen?
U kunt een digitale aanvraag voor inkomensondersteuning doen via de website van de Sociale Dienst Drechtsteden

3. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen, om in aanmerking te komen voor inkomensondersteuning?

 • U bent een gevestigde zelfstandige (zzp'er / (kleine) ondernemer).
 • U bent minimaal 18 jaar en heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
 • U bent woonachtig in de Drechtsteden.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • U doet een aanvraag vanaf het moment dat de inkomsten uit de onderneming zo ver zijn gedaald dat u niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien. Dit kan met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.
 • U bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming.
 • U voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

4. Hoe hoog is de inkomensaanvulling? 
De hoogte is afhankelijk van uw gezinssituatie. We onderscheiden een gezin en alleenstaande (ouder). De hoogte van de aanvulling is op dit moment nog niet definitief bekendgemaakt door het kabinet. Daarom verstrekt de Sociale Dienst Drechtsteden op dit moment een voorschot ter hoogte van de bijstandsnorm: 

 • Voor een gezin is dat: € 1.503,31 (netto, incl. vakantietoeslag). 
 • Voor een alleenstaande is dat: € 1.052,32 (idem)
 • Als u nog inkomsten verwacht in de maanden maart, april en/of mei dan worden deze inkomsten van de norm afgehaald. Of anders gezegd, Sociale Dienst Drechtsteden vult de eigen inkomsten van de zzp'er / (kleine) ondernemer aan tot de norm die van toepassing is.

5. Op basis van welke regeling wordt deze maatregel uitgevoerd? 
Op basis van Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).


6. Hoe lang is de aanvullende inkomensondersteuning beschikbaar?
In principe voor 3 maanden. Vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Het kabinet kan besluiten de maatregel te verlengen. Dan kan ook de ondersteuning verlengd worden. Meer informatie hierover volgt.

7. Welke bewijsstukken moet ik voor een aanvraag aanleveren? 
Sociale Dienst Drechtsteden vraagt een kopie van het (geldig) ID-bewijs (géén rijbewijs) en een kopie van de bankpas. Dit mogen scans /foto's zijn. 
 
8. Van welke maatregelen kan ik verder nog gebruikmaken om door de coronacrisis heen te komen? (Zie hiervoor de website van de KvK )

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb

Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers

Verruiming BMKB

Uitstel betalen belasting

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

9. Onderdeel van de aanvullende inkomensondersteuning is ook de mogelijkheid tot het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. Loopt dat ook via de Sociale Dienst Drechtsteden? 
Nee. Deze aanvragen verlopen via RBZ.

10. Hoe lang duurt het voordat ik mijn geld krijg? 
Iedere dag streeft de Sociale Dienst Drechtsteden ernaar de aanvragen van die dag te verwerken. Dit betekent dat u ongeveer na 1 week geld op uw rekening heeft. Dit kan echter langer duren afhankelijk van de drukte. Houdt u er rekening mee dat u een langere tijd te overbruggen heeft.

11. Kunnen aanvragen voor een voorschot worden afgewezen?
Ja, dat is mogelijk. Zodra dit het geval is wordt u persoonlijk geïnformeerd door de Sociale Dienst Drechtsteden (telefonisch of via e-mail).

Let op: 
Wie een beroep doet op de Tozoregeling moet aan de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vordert de gemeente de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt. 

Maatregelen vanuit de Rijksoverheid 

Het kabinet neemt uitzonderlijke economische maatregelen om de gevolgen van het coronavirus en de maatregelen ertegen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Dit pakket maatregelen biedt, zo lang als nodig is, maandelijks miljarden euro’s aan steun. Hiermee kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen, wordt een overbrugging aan zelfstandigen geboden en kan dankzij versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden geld in de bedrijven blijven. We vragen u om geduld te hebben, de maatregelen worden zo spoedig mogelijk in werking gezet.
 

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl

VNO-NCW

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook te bereiken via www.kvk.nl/coronaloket.

Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.
Op de website van VNO NCW is veel informatie te vinden voor ondernemers waaronder informatie voor specifieke branches en voorbeeldbrieven voor werkgevers.

Ondernemersplein

Op de het Ondernemersplein leest u hoe u zich kunt voorbereiden op mogelijke bedrijfsrisco’s en waar u rekening mee kunt houden. En bij welke overheidsorganisaties u terechtkunt voor advies of om zaken te regelen.

Belastingdienst

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen. 

BBZ-regeling voor ondernemers

Bent u zzp’er? Dan kunt u geen gebruik maken van de werktijdverkortingsregeling. Dat komt doordat de regeling alleen van toepassing is voor medewerkers in loondienstverband. Wel kunt u wellicht een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De Bijzondere Bijstand Zelfstandige-regeling wordt door en voor onze gemeente uitgevoerd door de Regionaal Bureau Zelfstandigen in Rotterdam.

Borgstelling midden- en kleinbedrijf

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft recent besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden. De regeling is sinds maandag 16 maart 2020 van kracht en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.​​​

Regionale noodverordening

De regionale noodverordening vindt u op www.h-i-ambacht.nl/corona

Algemene berichten over corona en de maatregelen daartegen vindt u op www.h-i-ambacht.nl/corona.