Tweedehands goederen

Handelt u in tweedehands goederen, dan bent u verplicht om zich aan de gemeente te melden als handelaar. Dat doet u eenvoudig via het Digitaal OpkopersLoket.

Handelt u in diefstalgevoelige tweedehands goederen, dan bent u verplicht zich aan de gemeente te melden als handelaar. Dat doet u gemakkelijk, betrouwbaar en veilig via het Digitaal OpkopersLoket www.dol.stopheling.nl  van het CCV. Hier registreert u zich. Politie en wij (de gemeente) ontvangen daar een melding van. We nemen, ter controle, per e-mail contact met u op. Doordat het Digitaal Opkopers Loket (DOL) gekoppeld is aan het Digitaal Opkopers Register (DOR), hoeft u zich maar een keer te registreren.

Digitaal Opkopers Register

Biedt iemand een tweedahnds goed aan u, controleer dan het serienummer op www.stopheling.nl voor u besluit het goed al dan niet te kopen. Koopt u het goed, dan registreert u het goed in het Digitaal OpkopersRegister via www.dor.stopheling.nl Dit bent u wettelijk verplicht. U voert hier consequent in:

 1. het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;
 2. de datum van verkoop of overdracht van het goed;
 3. een omschrijving van het goed, voor zover van toepassing daaronder begrepen soort, merk en nummer van het goed;
 4. de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed;
 5. de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

U wordt als ondernemer beter beschermd tegen heling dankzij de verbinding met het register van gestolen goederen. Daarnaast helpt u met de aansluiting op het DOR diefstal beter te bestrijden door de afzetmarkt voor gestolen goederen te verstoren en de pakkans van dieven te vergroten. Dit systeem heeft al bijgedragen door bij vele inbraken te helpen met de opsporing.

Controles

Politie en Team Handhaving controleren de registers. Als geconstateerd wordt dat u het register niet, of niet juist bijhoudt, bent u in overtreding. Dat bent u natuurlijk ook als u bewust gestolen goederen doorverkoopt. Hieraan zijn sancties verbonden.

APV

In de APV is onder '2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister' opgenomen:

 • De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register en daarin vermeldt hij onverwijld
  • het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;
  • de datum van verkoop of overdracht van het goed;
  • een omschrijving van het goed, voor zover van toepassing daaronder begrepen soort, merk en nummer van het goed;
  • de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed;
  • de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.
 • De burgemeester is bevoegd vrijstelling te verlenen van deze verplichtingen.