Baggerplan

Hier vindt u het Baggerplan van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

De gemeenteraad stelde op 8 juli 2019 Het Baggerplan 2019 vast (punt 9.1). In dit plan staat de opgave waar de gemeente de komende 6 jaar mee aan de slag gaat.

Het Baggerplan 2019 ligt vanaf 16 juli 2019 ook ter inzage in de hal van het gemeentehuis.

Wat is baggeren?

Baggeren is het weghalen van een laag modder of slib uit de watergangen. Modder en slib ontstaat door afgestorven waterplanten en bladeren die naar de bodem zakken.

Waarom baggeren?

Samen met het Waterschap Hollandse Delta onderhoudt de gemeente onze watergangen. Watergangen zijn bijvoorbeeld sloten en vijverpartijen. Door deze te baggeren krijgt het water meer zuustof, ruimte en licht. Dat is goed voor de planten, vissen en andere dieren. Baggeren zorgt er ook voor dat de watergangen weer op juiste diepte en breedte komen. Dit is goed voor het opvangen en afvoeren van regenwater.