Coalitieprogramma

Coalitieprogramma 2018-2022 wordt hier uitgelegd.

Coalitieprogramma: Gewoon Ambacht


Met het coalitieprogramma Gewoon Ambacht gaan SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen en CDA de komende 4 jaar hun samenwerking aan. Gewoon Ambacht zegt iets over onze identiteit, onze historie, over hoe we met elkaar omgaan, over onze buitenruimte, over onze verenigingen, kerken en nog veel meer. Enerzijds straalt het uit: ‘doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg' en tegelijkertijd is het zelfbewust: ‘ja zo doen we dat gewoon in Ambacht, of zo vinden wij dat gewoon.’ Wij zijn ervan overtuigd dat veel Ambachters houden van Ambacht zoals het is en willen dat wij dat zo houden en waar nodig verbeteren. Gewoon voor de Ambachters! Lees het hele coalitieprogramma Gewoon Ambacht (3194 kB).

Goede zorg en ondersteuning voor alle inwoners
In Ambacht doet iedereen mee. Kwetsbare groepen zoals ouderen of jongeren met problemen krijgen daarbij de zorg die ze nodig hebben. Preventie is daarbij een belangrijk woord. We zetten in op het innoveren van de zorg, samen met onze inwoners en maatschappelijke partners.

Goede voorzieningen
We investeren in goede schoolgebouwen en we versterken de functie van Cascade tot multifunctionele ontmoetingsplaats voor alle inwoners. Met ons nieuwe zwembad en het nieuwe Jeugdspeelpark hebben wij onze inwoners veel te bieden.

Dorps karakter in een mooie woonomgeving
Onze gemeente heeft een eigen identiteit met een dorps karakter. We behouden graag die hoge kwaliteit van wonen en leven waaronder de rust in ons dorp met de door velen zo gewaardeerde zondagsrust en de ruim opgezette, groene structuur. Daarom planten we 500 bomen extra en worden vrijkomende locaties niet als vanzelfsprekend bebouwd. We zoeken in onze stedelijke omgeving naar balans tussen wonen, werken en milieu.

Duurzaam leven
Het groene karakter van Hendrik-Ido-Ambacht heeft een positieve invloed op de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners. De omgeving moet ook prettig, schoon en veilig zijn. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven en gemeente. We willen de aarde als een goed rentmeester gebruiken om die door te kunnen geven aan de volgende generaties. Met een actieplan duurzaamheid met als speerpunten afvalscheiding en energietransitie willen we een serieuze stap zetten in het duurzamer maken van onze gemeente.

Samen
We voeren een solide financieel beleid en werken met een kritische blik op regionale schaal samen met andere gemeenten. De Ambachtse samenleving vormen we met elkaar; met onze inwoners, bedrijven en instellingen. Die kennis, ervaring en creativiteit zetten we graag in voor de toekomst van onze gemeente.