Raadsfracties

Hieronder vindt u de contactgegevens van alle politieke partijen die in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd.

Gemeenteraadsleden bepalen het gemeentelijk beleid voor de lange termijn. Zij stelt bestemmingsplannen vast en beslist over sociaal culturele voorzieningen, openbaar groen en allerlei andere zaken van algemeen belang. Ook stelt de gemeenteraad elk jaar de gemeentebegroting vast. Hierin is aangegeven hoeveel geld er voor ieder onderdeel van het gemeentelijk takenpakket mag worden uitgegeven. Welke mensen lid zijn van de Ambachtse gemeenteraad ziet u hieronder.

Het werk
Het werk van gemeenteraadsleden bestaat uit, onder andere, het deelnemen aan commissie- en gemeenteraadsvergaderingen. In die vergaderingen wordt geoordeeld en besloten over de plannen van het gemeentebestuur. Door deel te nemen aan de vergaderingen, kunnen de gemeenteraadsleden dus invloed uitoefenen op het bestuur van de gemeente. Overigens mag iedereen gebruik maken van het spreekrecht tijdens commissie- en raadsvergaderingen en op die manier proberen gemeenteraadsleden te beïnvloeden. Gemeenteraadsleden besteden veel tijd aan het voorbereiden op vergaderingen (lezen van stukken, afleggen van werkbezoeken) en het contact houden met achterban. Ieder raadslid geeft op eigen wijze invulling aan zijn taken.

Gemeentelijke wetten
Als hoogste orgaan in de gemeente kan de gemeenteraad algemene regels maken, waaraan iedereen zich binnen de gemeente moet houden. Deze regels worden vastgelegd in een verordening, een gemeentelijke wet. Een bekend voorbeeld is de Algemene Plaatselijke Verordening

Hieronder vindt u de gegevens van de politieke partijen die in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd.

SGP-Christenunie


L.P. Platschorre (fractievoorzitter)
Het Jaagpad 1
3342 DB  Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 682 0888
lpplatschorre@kliksafe.nl

ing. P. Boudewijn (raadslid)
Dadelgaarde 16
3344 RN  Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 681 7012
peter@boudewijn.consulting 

ir. C.W. Timmers (raadslid)
Beemdkroon 15
3344 BA  Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 682 1330
raad@cwtimmers.nl

E. van Hartingsveldt (raadslid)
IJdenhove 5
3341 RE Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 682 39 33
evanhartingsveldt@filternet.nl

Drs. K. van der Laan Med (raadslid)
Breedeweer 43
3343 CD Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 645 35 62
kvanderlaan@kliksafe.nl

M.T. Kamphuis-Stuij (raadslid)
Achterambachtseweg 5
3342 LA Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 614 5778
martine@lucramail.nl

B.P. van Ginkel (raadslid)
Scheltingastraat 38
3342 VJ  Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 681 7273 
bpvanginkel@kpnplanet.nl

Partij-adres ChristenUnie
secretariaat: J. Leijenhorst
Willy Sluiterstraat 17
3343 DP  Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 681 7008
christenunie.hia@xs4all.nl

Gemeentebelangen

M.N.P. Vogelaar- Korpershoek (fractievoorzitter)
Onderdijk 90
3341 BM Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 681 3221
marjet.vogelaar@gmail.com

M.B. Braber (raadslid)
Langengriend 133343 CK Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 681 9676
m.b.braber@online.nl

M. Nugteren BPM (raadslid)
Onderdijk 102
3341 BM Hendrik-Ido-Ambacht
06 2489 7961
melisnugteren@hotmail.com

H.H.F. van der Lei (raadslid)
Steur 24
3344 JJ Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 645 5180
cvanderlei@live.nl

A. Mol (raadslid)
Julianasingel 12
3341 EE Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 6817691
info@molbv.com

J. Lieben (Burgerraadslid)
Steur 358
3344 JJ Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 682 3664
jacoblieben@gembel.nl

J.M. Dossett BSw (burgerraadslid)
P/a Weteringsingel 1
3342 AE Hendrik-Ido-Ambacht
06 2134 6771
jaeneladossett@gembel.nl

Secretariaat Gemeente Belangen
fractiegb@gembel.nl
www.gembel.nl

CDA

mr. P. van der Giessen (fractievoorzitter)
Dotterbloem 7
3344 AG  Hendrik-Ido-Ambacht 
06 1063 3600
giessen@me.com

drs. W.P. van der Hee (raadslid)
Zwanebloem 7
3344 BM Hendrik-Ido-Ambacht
06 1999 7150
wpvanderhee@gmail.com

A.L. Vlasblom - van der Vlies MSc (raadslid)
De Touwbaan 4
333 PK Hendrik-Ido-Ambacht
06 1099 3710
alvlasblom@gmail.com

G.J.W. Lagendijk MSc RA (Burgerraadslid)
Reeweg 30
3342 AB Hendrik-Ido-Ambacht
06 2165 4700
williamlagendijk@gmail.com

Partij-adres:
de heer H. de Waard 
Agnes Bartoutslaan 47 
3342 GE  Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 681 3474

VVD


O. Doevendans (fractievoorzitter)
Guldenweg 22
3341 CK Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 682 16 23
o.doevendans@kpnplanet.nl

J. Oelfke - ten Seldam (raadslid)
Vrouwgelenweg 40
3341 BT Hendrik-Ido-Ambacht
06 1833 5117
jauharina@gmail.com

drs. A. Ouwerkerk (raadslid)
Paulusweg 23
3341 CS  Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 681 67 37
ouwerkerk.a@planet.nl

E.E.G. de Heer (burgerraadslid)
Bonkaarde 2
3344 GM Hendrik-Ido-Ambacht
06 4209 2529
evaline2010@hotmail.com

Partij-adres VVD
Voorzitter T. Stehouwer 
Emmasingel 10/a
3341 XG Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 682 0616
tege.stehouwer@planet.nl

D66

M.C.G. Gommans - Dane (fractievoorzitter)
Ring 134
3343 BN  Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 681 5128
d66hia@hotmail.com

mr. J.P. Neijman (raadslid)
Amandelgaarde 38
3344 RE Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 610 3220
neijman@kabelfoon.nl

M. de Groot (burgerraadslid)
p.a. Weteringsingel 1
3342 AE  Hendrik-Ido-Ambacht
06 2753 6461
marcel.degroot60@gmail.com  

F.S. Verbrugge (burgerraadslid)
Bongerd 52
3344 DA Hendrik-Ido-Ambacht
frank.s.verbrugge@gmail.com

PvdA

E. van der Wulp (fractievoorzitter)
Johannes Chr Bendorpstraat 13
3343 DJ Hendrik-Ido-Ambacht
06 1148 8218
evdwulp62@gmail.com

M.J.H. van den Heuvel (burgerraadslid)
Ring 323
3343 NG Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 682 2882
maartenvandenheuvel@hetnet.nl


A.L. Scheurwater (burgerraadslid)
Het Groeneveld 4
3343 PL Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 681 4665
ariescheurwater@planet.nl

Partij-adres PvdA
Secretaris C.J. Weij
Elzengaarde 23
3344 DD Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 681 3496

Ambacht uw belang

J. Struik (fractievoorzitter)
Silverkamp 48
3343 EG Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 681 4604
j.struik_aub@hotmail.com

H.W.H. Groenendijk (burgerraadslid) 
De Brouwer 13 
3342 GV Hendrik-Ido-Ambacht
06 4215 6147
Harm.groenendijk@outlook.com

Ing. J.G. Siefkes (burgerraadslid)
De Hoge Bogerd 221
3342 GV Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 681 7782
siefkes-bouwinfra@wxs.nl

Echt voor Ambacht

mr. A. Scheurwater (fractievoorzitter)

Zwanebloem 25
3344 BM Hendrik-Ido-Ambacht

(078) 619 2670

Adriescheurwater@hotmail.com

A. Cramer (burgerraadslid)
Thorbeckestraat 6
3341 XW Hendrik-Ido-Ambacht
06 4002 0703
arycramerhia@outlook.com

H.A. Stam (burgerraadslid)
Weteringsingel 178
3342 AM Hendrik-Ido-Ambacht
06 3362 5474
arnostam18@gmail.com