Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad. Als u contact wilt met de gemeenteraad, kunt u dat het best via de griffie leggen.

Kerntaken van de griffie zijn:

  • het voeren van het secretariaat van raad, presidium en rekenkamercommissie
  • het inlichten van het publiek
  • het adviseren en ondersteunen bij initiatieven, interpellaties en onderzoek
  • het regisseren van informatie, advies en bijstand aan de raad en de raadscommissies
  • dienstverlenen aan raadsleden en fungeren als vraagbaak
  • het voorbereiden, toetsen en bewaken van de besluitvorming
  • het voorbereiden en uitvoeren van contacten met bewoners, hoorzittingen en werkbezoeken

Raadsgriffier
de heer drs. ing. G.H. Logt
078 - 770 2687

U kunt via www.h-i-ambacht.nl/contactformulier contact opnemen met de griffie/gemeenteraad.

Eenvoudige vragen kunt u ook per mail stellen: griffie@h-i-ambacht.nl.