Registratie nieuwe politieke partij gemeenteraad

Wilt u voor het eerst als lokale politieke partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing? Dan moet u zich uiterlijk [datum] als politieke partij registreren bij het centraal stembureau van de gemeente.

Laat u uw partij ná deze datum registreren? Dan mag u deze geregistreerde naam pas bij de gemeenteraadsverkiezing in 2022 gebruiken.

Tijdsschema registratie aanduiding gemeenteraadsverkiezing (pdf, 522 kB)

Indienen registratieverzoek

De politieke groepering moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid. Alleen bevoegde bestuurders van de politieke partij mogen uiterlijk [datum] het registratieverzoek indienen. Uit de statuten en het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt wie dat zijn. 

Waarborgsom bij registratie

Elke nieuwe lokale politieke partij betaalt een waarborgsom van € 112,50. Deze waarborgsom maakt u over op het rekeningnummer van de gemeente Dordrecht NL58 BNGH 028 50 74 938. Als omschrijving vermeldt u registratie en de naam van uw politieke partij.

Deze waarborgsom krijgt u terug als uw partij bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert.

Beoordelen registratieverzoek

Het centraal stembureau van de gemeente toetst of uw verzoek compleet en geldig is. Binnen zes weken na uw verzoek tot registratie ontvangt u een besluit van het centraal stembureau. Als zij uw verzoek afwijst, heeft u nog de mogelijkheid om uiterlijk [datum] een aangepast verzoek in te dienen. Het centraal stembureau publiceert het besluit op de pagina Gemeentenieuws van de plaatselijke krant. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit beroep instellen.

Doorwerken partijnaam

Is uw partij al geregistreerd voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer of Provinciale Staten van Zuid-Holland? U hoeft uw aanduiding dan niet te laten registreren. Deze landelijk bekende partijnaam werkt door bij de gemeenteraadsverkiezing.

Wilt u aan een landelijk geregistreerde aanduiding een plaatsnaam toevoegen? Dan laat u deze aanduiding wel registreren. De landelijke groepering mag geen bezwaar hebben tegen registratie op lokaal niveau.

U toont dit aan met:

  • een verklaring van geen bezwaar van de landelijke groepering of;
  • een samenwerkingsovereenkomst met de landelijke groepering.
Blanco lijst

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke groepering kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezing met een zogenoemde blanco lijst. Op de kandidatenlijst en het stembiljet staan dan alleen een nummer boven de lijst van de partij (geen naam).

U volgt voor het inleveren van de kandidatenlijst de normale procedure. Voor blanco lijsten gelden de volgende bijzonderheden:

  • U heeft geen machtiging nodig omdat er geen aanduiding geplaatst hoeft te worden.
  • Op de ondersteuningsverklaringen blijft de ruimte achter 'aanduiding partij' leeg. Dit geldt voor alle overige formulieren waarop gevraagd wordt naar de aanduiding van de groepering.
  • Het is niet mogelijk om een gezamenlijke lijst te voeren met een andere groepering.
Registratieformulier en aanvullende informatie

Registratieformulier en aanvullende informatie (pdf, 286 kB)

Landelijk geregistreerde partij

Wilt u als landelijk geregistreerde partij meedoen aan de verkiezing van de gemeenteraad? U hoeft zich dan niet eerst te registreren. Als u als lokale afdeling van een landelijke partij meedoet, is registratie wel nodig. Meer daarover leest u ook onder het kopje 'Doorwerken partijnaam'.

Heeft u vragen?

Lees de informatie via de Kiesraad. Vindt u daar geen antwoord op uw vraag? Vul dan het webformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.

Informatie van de Kiesraad