Raadsfracties

Hieronder vindt u de contactgegevens van alle politieke partijen die in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd.

Gemeenteraadsleden bepalen het gemeentelijk beleid voor de lange termijn. Zij stelt bestemmingsplannen vast en beslist over sociaal culturele voorzieningen, openbaar groen en allerlei andere zaken van algemeen belang. Ook stelt de gemeenteraad elk jaar de gemeentebegroting vast. Hierin is aangegeven hoeveel geld er voor ieder onderdeel van het gemeentelijk takenpakket mag worden uitgegeven. Welke mensen lid zijn van de Ambachtse gemeenteraad ziet u hieronder.

Het werk
Het werk van gemeenteraadsleden bestaat uit, onder andere, het deelnemen aan commissie- en gemeenteraadsvergaderingen. In die vergaderingen wordt geoordeeld en besloten over de plannen van het gemeentebestuur. Door deel te nemen aan de vergaderingen, kunnen de gemeenteraadsleden dus invloed uitoefenen op het bestuur van de gemeente. Overigens mag iedereen gebruik maken van het spreekrecht tijdens commissie- en raadsvergaderingen en op die manier proberen gemeenteraadsleden te beïnvloeden. Gemeenteraadsleden besteden veel tijd aan het voorbereiden op vergaderingen (lezen van stukken, afleggen van werkbezoeken) en het contact houden met achterban. Ieder raadslid geeft op eigen wijze invulling aan zijn taken.

Gemeentelijke wetten
Als hoogste orgaan in de gemeente kan de gemeenteraad algemene regels maken, waaraan iedereen zich binnen de gemeente moet houden. Deze regels worden vastgelegd in een verordening, een gemeentelijke wet. Een bekend voorbeeld is de Algemene Plaatselijke Verordening

Hieronder vindt u de gegevens van de politieke partijen die in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd.

SGP-Christenunie


L.P. Platschorre (fractievoorzitter)
Het Jaagpad 1
3342 DB  Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 682 0888
lpplatschorre@kliksafe.nl

ing. P. Boudewijn (raadslid)
Dadelgaarde 16
3344 RN  Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 681 7012
peter@boudewijn.consulting 

B.P. van Ginkel (raadslid)
Scheltingastraat 38
3342 VJ  Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 681 7273 
bpvanginkel@kpnplanet.nl

E. van Hartingsveldt (raadslid)
IJdenhove 5
3341 RE Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 682 39 33
evanhartingsveldt@filternet.nl

M.T. Kamphuis-Stuij (raadslid)
Achterambachtseweg 5
3342 LA Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 614 5778
martine@lucramail.nl

drs. K. van der Laan Med (raadslid)
Breedeweer 43
3343 CD Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 645 35 62
kvanderlaan@kliksafe.nl

ir. C.W. Timmers (raadslid)
Beemdkroon 15
3344 BA  Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 682 1330
raad@cwtimmers.nl

Partij-adres ChristenUnie
secretariaat: J. Leijenhorst
Willy Sluiterstraat 17
3343 DP  Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 681 7008
cu@h-i-ambacht.sgp-christenunie.nl
www.h-i-ambacht.sgp-christenunie.nl

Fractiesecretaris:
De heer B.P. (Bart) van Ginkel
078 6817273
fractie@h-i-ambacht.sgp-christenunie.nl

Gemeentebelangen

M.N.P. Vogelaar- Korpershoek (fractievoorzitter)
Onderdijk 90
3341 BM Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 681 3221
marjetvogelaar@gembel.nl

M.B. Braber (raadslid)
Langengriend 13
3343 CK Hendrik-Ido-Ambacht
06-31998763
marienbraber@gembel.nl

H.H.F. van der Lei (raadslid)
Steur 24
3344 JJ Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 645 5180
cinthusvanderlei@gembel.nl

A. Mol (raadslid)
Julianasingel 12
3341 EE Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 6817691
ariemol@gembel.nl

M. Nugteren BPM (raadslid)
Onderdijk 102
3341 BM Hendrik-Ido-Ambacht
06 2489 7964
melisnugteren@gembel.nl

J.M. Dossett BSw (burgerraadslid)
p/a Weteringsingel 1
3342 AE Hendrik-Ido-Ambacht
06 2134 6771
jaeneladossett@gembel.nl

J. Lieben (burgerraadslid)
Steur 358
3344 JJ Hendrik-Ido-Ambacht
06 4630 7469
jacoblieben@gembel.nl

Secretariaat Gemeente Belangen
De heer L. Don
Bolster 132
3344 EB Hendrik-Ido-Ambacht
info@gembel.nl
www.gembel.nl

 

CDA

drs. W.P. van der Hee (fractievoorzitter)
Zwanebloem 7
3344 BM Hendrik-Ido-Ambacht
06 1999 7150
wpvanderhee@gmail.com

G.J.W. Lagendijk MSc RA (raadslid)
Reeweg 30
3342 AB Hendrik-Ido-Ambacht
06 2165 4700
williamlagendijk@gmail.com

A.L. Vlasblom - van der Vlies MSc (raadslid)
De Touwbaan 4
333 PK Hendrik-Ido-Ambacht
06 1099 3710
alvlasblom@gmail.com

de heer H. de Waard (burgerraadslid)
Agnes Bartoutslaan 47 
3342 GE  Hendrik-Ido-Ambacht
06 8369 2346
hmdewaard@hetnet.nl

Partij-adres:
de heer H. de Waard 
Agnes Bartoutslaan 47 
3342 GE  Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 681 3474

VVD

J. Oelfke - ten Seldam (fractievoorzitter)
Vrouwgelenweg 40
3341 BT Hendrik-Ido-Ambacht
06 1833 5117
jauharina@gmail.com

drs. A. Ouwerkerk (raadslid)
Paulusweg 23
3341 CS  Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 681 67 37
ouwer382@gmail.com

Contactgegevens
Martijn de Bruin, secretaris
communicatie@merwedrecht.vvd.nl

D66

M.C.G. Gommans - Dane (fractievoorzitter)
Ring 134
3343 BN  Hendrik-Ido-Ambacht
06 2852 5282
d66hia@hotmail.com

mr. J.P. Neijman (raadslid)
Amandelgaarde 38
3344 RE Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 610 3220
neijman@kabelfoon.nl

M. de Groot (burgerraadslid)
p/a Weteringsingel 1
3342 AE  Hendrik-Ido-Ambacht
06 2753 6461
marcel.degroot60@gmail.com  

F.S. Verbrugge (burgerraadslid)
Bongerd 52
3344 DA Hendrik-Ido-Ambacht
06 57999556
frank.s.verbrugge@gmail.com

PvdA

E. van der Wulp (fractievoorzitter)
Johannes Chr. Bendorpstraat 13
3343 DJ Hendrik-Ido-Ambacht
06 1148 8218
evdwulp62@gmail.com

M.J.H. van den Heuvel (burgerraadslid)
Ring 323
3343 NG Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 682 2882
maartenvandenheuvel@hetnet.nl

A.L. Scheurwater (burgerraadslid)
Het Groeneveld 4
3343 PL Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 681 4665
ariescheurwater@planet.nl

Partijadres PvdA
A.L. Scheurwater
Het Groeneveld 4
3343 PL Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 681 4665
ariescheurwater@planet.nl

Ambacht uw belang

J. Struik (fractievoorzitter)
Silverkamp 48
3343 EG Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 681 4604
j.struik_aub@hotmail.com

H.W.H. Groenendijk (burgerraadslid) 
De Brouwer 13 
3343 PA Hendrik-Ido-Ambacht
06 4215 6147
harm.groenendijk@outlook.com

ing. J.G. Siefkes (burgerraadslid)
De Hoge Bogerd 221
3342 GV Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 681 7782
siefkes-bouwinfra@wxs.nl

Contactgegegevens
J.G. Siefkes
De Hoge Bogerd 221
3342 GV
(078) 681 7782
info@a-u-b.nl

Echt voor Ambacht

mr. A. Scheurwater (fractievoorzitter)
Zwanebloem 25
3344 BM Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 619 2670
adrie.scheurwater@eva-hia.nl

A. Cramer (burgerraadslid)
Thorbeckestraat 6
3341 XW Hendrik-Ido-Ambacht
06 4002 0703
Ary.cramer@eva-hia.nl

H.A. Stam (burgerraadslid)
Weteringsingel 178
3342 AM Hendrik-Ido-Ambacht
06 3362 5474
arno.stam@eva-hia.nl

Contact
H.A. Stam
Weteringsingel 178
3342 AM Hendrik-Ido-Ambacht
06 3362 5474
arno.stam@eva-hia

Realistisch Ambacht

facebook.com/Rambacht

O. Doevendans (fractievoorzitter)
Guldenweg 22
3341 CK Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 682 1623
o.doevendans@kpnplanet.nl

Contact
De heer O. Doevendans
Guldenweg 22
3341 CK Hendrik-Ido-Ambacht
(078) 682 1623