Rekenkamercommissie

Lees hier alles over de Rekenkamercommissie.

De commissie onderzoekt het gevoerde beleid van de gemeente en bepaalt zelf welke zaken zij onderzoekt.

Voorwaarden
In principe kan iedereen voorstellen doen aan de commissie om een bepaald onderwerp te onderzoeken. Het verzoek moet wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • het onderwerp moet te maken hebben met een activiteit of dienst van de gemeente of een aan de gemeente gerelateerde instelling.
  • het onderwerp moet nadrukkelijk uw persoonlijk belang overstijgen.
  • het verzoek moet goed gemotiveerd zijn.
  • uit het verzoek moet duidelijk zijn waarom de rekenkamercommissie dieper op juist het aangedragen onderwerp in zou moeten gaan.

Keuze
Tegen het eind van het lopend kalenderjaar bepaalt de rekenkamercommissie welke onderwerpen in het volgend jaar onderzocht worden. Dit gebeurt aan de hand van selectiecriteria die door de rekenkamercommissie zijn opgesteld.

Verdere gang van zaken
Na de selectie wordt een onderzoeksopzet gemaakt, die ter kennisname aan de gemeenteraad wordt gestuurd. De onderzoeksopzet geeft weer wat de rekenkamercommissie gaat onderzoeken en waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt. Dan volgt het onderzoeksproces. Uiteindelijk worden de resultaten van elk onderzoek weergegeven in een rapport. Die rapporten zijn openbaar en worden ter behandeling aan de gemeenteraad aangeboden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag of opmerking, neem dan contact op met drs.ing. G.H. Logt via e-mail gh.logt@h-i-ambacht.nl of via telefoonnummer 078 770 2686.