Alles over stemmen bij verkiezingen

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. We kiezen dan de leden van de gemeenteraad. 

U mag dit jaar ook stemmen op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart. Dit kan in Hendrik-Ido-Ambacht bij 2 stembureaus. Deze 2 dagen zijn vooral bedoeld om drukte bij de stembureaus op woensdag te voorkomen. 

Stempas

U mag stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen als u:

 • 18 jaar of ouder bent 
 • de Nederlandse nationaliteit heeft of een EU-burger bent
 • geen EU-burger bent maar minimaal 5 jaar (legaal en onafgebroken) in Nederland woont
 • in Hendrik-Ido-Ambacht woont
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

U ontvangt dan automatisch een stempas om te stemmen. De stempas ontvangt u op zijn laatst 2 weken voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Wat neemt u mee bij het stemmen?

 • uw stempas
 • uw originele identiteitsbewijs
 • een mondkapje

Heeft u coronaklachten? Blijf dan thuis en ga niet naar het stembureau. Vraag een andere kiezer om namens u te stemmen. Dat regelt u met een volmacht.

In het stembureau:

 • houden we ons aan de coronamaatregelen
 • heeft u uw stempas en uw identiteitsbewijs in de hand
 • gaat u alleen het stemhokje in
 • mag u niet iemand machtigen om voor u te stemmen
Stembureaus 

U kiest zelf in welk stembureau u gaat stemmen in uw gemeente. De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Binnenkort staat hier een overzicht van alle stembureaus in Hendrik-Ido-Ambacht.

In welke gemeente mag u stemmen?

U ontvangt uw stempas op het adres waar u op 31 januari 2022 staat ingeschreven. In die gemeente mag u stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

 • Verhuisde u rond 31 januari 2022 binnen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en heeft u geen stempas ontvangen? Controleer of uw stempas naar uw oude (brief)adres is verstuurd. Heeft u geen mogelijkheid om dit te controleren? Vraag dan een vervangende stempas aan
 • Staat u op 31 januari 2022 niet ingeschreven in Hendrik-Ido-Ambacht, maar wel bij een andere gemeente? Dan ontvangt u geen stempas voor de gemeenteraadsverkiezing in Hendrik-Ido-Ambacht. Uw stempas is verstuurd naar het adres waar u op 31 januari 2022 staat ingeschreven. U kan alleen stemmen in die gemeente. Dit geldt ook bij een briefadres
Stempas kwijt of beschadigd?

Is uw stempas kwijt of beschadigd? Dan vraagt u een nieuwe stempas aan. Binnenkort regelt u dit hier of  aan de balie van de gemeente.  

Na de aanvraag is uw oude stempas automatisch niet meer geldig. Als u uw oude stempas terugvindt, dan mag u daar niet meer mee stemmen. 

Als u niet zelf gaat stemmen - Volmacht afgeven 

Kunt u niet naar een stembureau om te stemmen? Vraag dan een andere kiezer om namens u te stemmen. Dit is een volmacht geven. De kiezer die voor u gaat stemmen (de gemachtigde):

 • woont ook in Hendrik-Ido-Ambacht
 • moet op hetzelfde moment ook stemmen
 • mag 2 keer stemmen met een volmacht 

Er zijn 2 manieren om een volmacht te geven. Het makkelijkst is het om de achterkant van de stempas in te vullen.

1. Achterkant stempas invullen (onderhandse volmacht)

De kiezer die voor u gaat stemmen neemt dit mee naar het stembureau:

 • uw stempas. Op de achterkant staat het volmachtbewijs. U vult dit helemaal in. Ook zet u allebei een handtekening
 • een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag ook digitaal, bijvoorbeeld op een telefoon

U mag deze volmacht niet op het stembureau zelf regelen. Dit regelt u dus vooraf (bijvoorbeeld thuis).

Wilt u toch geen volmacht geven? Vraag dan uw stempas terug voordat de andere kiezer voor u gaat stemmen. 

2. Schriftelijke volmacht aanvragen

U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen. De kiezer die voor u gaat stemmen, heeft dan geen kopie van uw identiteitsbewijs nodig. De aanvraag moet uiterlijk 11 maart 2022 voor 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn.

Er zijn 3 manieren om een schriftelijke volmacht aan te vragen. Digitaal, aan de balie (van de gemeente) en schriftelijk.

Digitaal aanvragen

Vraag hier de schriftelijke volmacht digitaal aan. U heeft hierbij DigiD nodig. U voegt toe aan de aanvraag: 

Aan de balie aanvragen

U kunt een schriftelijk volmacht persoonlijk aanvragen aan de balie van de Gemeentewinkel. Maak hiervoor een afspraak of bel 14078.

U neemt mee:

Schriftelijk aanvragen
 • Download het formulier verzoek om bij volmacht te stemmen 
 • Vul uw deel van de aanvraag in
 • Laat de persoon die u machtigt zijn of haar deel invullen
 • Print het formulier uit en onderteken het. De gemachtigde moet het formulier ook ondertekenen
 • Stuur het formulier met een kopie identiteitsbewijs van u en de gemachtigde naar de gemeente:

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Afdeling Burgerzaken
Team Verkiezingen
Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Of geef het formulier af bij de receptie van de Gemeentewinkel.

Op tijd aanvragen

Vraag uw schriftelijke volmacht op tijd aan, zodat u deze ook op tijd binnen hebt. Houd hierbij ook rekening met de postbezorging. De post kan er een aantal werkdagen over doen.

We sturen het schriftelijke volmacht bewijs op naar degene die voor u stemt. Met het schriftelijke volmacht bewijs kan diegene voor u stemmen. U ontvangt zelf ook een bericht. Let op: een schriftelijke volmacht kunt u niet meer intrekken.

Schriftelijke volmacht kwijt?

Opnieuw een schriftelijke volmacht aanvragen is niet mogelijk. De gemachtigde kan niet meer namens u stemmen. Ook kan u zelf niet meer stemmen.

Heeft u geen (geldig) identiteitsbewijs? 

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt? Of is uw identiteitsbewijs op de dag dat u gaat stemmen langer dan 5 jaar verlopen? Vraag dan vóór 3 maart een nieuw identiteitsbewijs aan. Of vraag een schriftelijke volmacht aan, zodat een andere kiezer voor u kan stemmen.

Identiteitsbewijs beschadigd

Heeft uw identiteitsbewijs een scheur of een breuk in de pagina waarop uw gegevens staan (houderpagina)? Dan is dit document niet geldig om mee te stemmen.