Inspraak en informatie

U kunt gebruik maken van uw inspreekrecht, bezwaar of een burgerinitiatief indienen. Of u kunt informatie krijgen over inkoop en aanbesteding, verordeningen en de Wet Openbaarheid Bestuur.

 • Bezwaar indienen

  Hieronder kunt u lezen hoe u kunt reageren op een (voorgenomen) besluit van de gemeenteraad en van burgemeester en wethouders.

 • Burgerinitiatief

  Uw onderwerp, idee of voorstel bespreken in de gemeenteraad? Dat kan via het burgerinitiatief!

 • Inkoop en aanbestedingsbeleid

  Sinds 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Daarnaast is er met Inkoop Nieuwe Stijl in 2012 een ontwikkeling ingezet in de Drechtsteden met als doel een verdergaande professionalisering van de inkoopfunctie bij de gemeenten en de GR Drechtsteden.

 • Open data

  Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (en andere Drechtstedengemeenten) publiceert sinds oktober 2016 op www.dataplatform.nl onder de noemer 'open data' veel gegevens voor het publiek.

 • Spreekrecht

  Wie invloed wil uitoefenen op (het beleid van) de gemeente, kan gebruikmaken van het spreekrecht.

 • Verordeningen

  Hier vindt u alle verordeningen die gelden in Hendrik Ido Ambacht

 • Verwerkingenregister

  Als gemeente moeten wij persoonsgegevens verwerken. In ons verwerkingenregister ziet u welke gegevens bij welke processen verwerkt worden

 • Wet Openbaarheid Bestuur

  Toegang tot bestuurlijke informatie is geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).