Inkoop en aanbestedingsbeleid

Sinds 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Daarnaast is er met Inkoop Nieuwe Stijl in 2012 een ontwikkeling ingezet in de Drechtsteden met als doel een verdergaande professionalisering van de inkoopfunctie bij de gemeenten en de GR Drechtsteden.

 Deze ontwikkelingen hebben geleid tot het herijkt Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Drechtsteden en de deelnemers aan de GR Drechtsteden. Hendrik-Ido-Ambacht is een van de Drechtstdengemeenten.

Drie uitgangspunten

Als uitgangspunt voor die nota gelden de Europese en nationale regels. Daarnaast gaan de deelnemers uit van integriteit, openheid, objectiviteit en zorgvuldigheid. Als derde uitgangspunt geldt de laagst mogelijke prijs bij een omschreven kwaliteitsniveau.

Europese regels

In het nationaal Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten(Bao) is bepaald dat opdrachten voor werken, leveringen en diensten boven een bepaalde waarde volgens de Europese aanbestedingsregels moeten worden aanbesteed.

De drempelbedragen worden om het jaar door de Europese Commissie vastgesteld. De drempelbedragen voor 2014 en 2015 zijn:

  • overheidsopdrachten voor werken: € 5.186.000,-
  • overheidsopdrachten voor leveringen: € 207.000,-
  • overheidsopdrachten voor diensten: € 207.000,-

Lagere waarden

Bij opdrachten die een waarde onder de Europese drempelbedragen vertegenwoordigen, kan op vier manieren aanbesteed worden:

Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Drechtsteden en de deelnemers aan de GR Drechtsteden.

  • Onderhands enkelvoudige aanbesteding: tot € 25.000,-
  • Onderhands meervoudige aanbesteding: tot € 250.000,-
  • Nationale aanbesteding
  • Europese aanbesteding
Onderhands enkelvoudige aanbesteding: tot € 25.000,-

Tot € 25.000,- mag de gemeente onderhands aanbesteden. Dat betekent dat de gemeente aan één partij vraagt om een offerte uit te brengen.

De uitgebrachte offerte wordt beoordeeld en getoetst op geschiktheid.

Onderhands meervoudige aanbesteding: tot € 250.000,-

Onder de € 250.000,- moet de gemeente minimaal meervoudig onderhands aanbesteden. Dat betekent dat de gemeente aan minstens drie partijen vraagt om een offerte uit te brengen.

De uitgebrachte offertes worden beoordeeld en getoetst op de vooraf gestelde criteria.

Nationale aanbesteding

Leveringen en diensten die een waarde van minder dan € 200.000,- vertegenwoordigen en diensten die een waarde van minder dan € 5.000.000,- vertegenwoordigen, moeten openbaar worden aanbesteed. Dat betekent dat de gemeente er voor zorgt dat iedereen in Nederland op de hoogte kan zijn van de opdracht en dat iedere gegadigde zijn interesse daarin kenbaar kan maken.

Het is mogelijk om een selectieronde op te nemen in deze vorm van aanbesteden. Na de selectieronde worden minstens vijf partijen geselecteerd om een definitieve offerte in te dienen. De uitgebrachte definitieve offertes worden beoordeeld en getoetst op de vooraf gestelde criteria.

Europese aanbesteding

Leveringen en diensten die een waarde van meer dan € 200.000,- vertegenwoordigen en diensten die een waarde van meer dan € 5.000.000,- vertegenwoordigen, moeten Europees worden aanbesteed.

Dat betekent dat de gemeente er voor zorgt dat iedereen in Europa op de hoogte is van de opdracht en dat iedere gegadigde zijn interesse daarin kenbaar kan maken. Europese aanbestedingen zijn te vinden op ted.europa.eu.

Het is mogelijk om een selectieronde op te nemen in deze vorm van aanbesteden. Na de selectieronde worden minstens vijf partijen geselecteerd om een definitieve offerte in te dienen.

De uitgebrachte definitieve offertes worden beoordeeld en getoetst op de vooraf gestelde criteria.