Open data

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (en andere Drechtstedengemeenten) publiceert sinds oktober 2016 op www.dataplatform.nl onder de noemer 'open data' veel gegevens voor het publiek.

Wat zijn open data?

  • openbare data, zonder auteursrechten of rechten van derden
  • betaald uit publieke middelen,
  • verzameld voor werk van een overheidsinstantie,
  • liefst ‘open standaard’; dat wil zeggen zonder barrières voor gebruik ICT-toepassingen,
  • liefst leesbaar door computers zodat zoekmachines de informatie kunnen vinden.

Open data

Het dataplatform geeft een overzicht van de beschikbare open data van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en andere Drechtsteden. Het gaat om gegevens over monumentale bomen, grondwaterstanden, monumenten, speeltuinen, vuilcontainers, WOZ-waarden en meldingen via het meldpunt openbare ruimte. Door open data te gebruiken, gaat u akkoord met de proclaimer.

Toekomst

In de toekomst publiceren we meer datasets. We werken samen met andere overheden om meer open data op een makkelijke manier beschikbaar te stellen. Samen werken we ook aan standaardisatie van datasets.

Belangrijk

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht streeft ernaar om de Open Datasets die zij op Dataplatform.nl publiceert zo compleet, toegankelijk en actueel mogelijk te houden. Hiertoe kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving wijzigingen worden aangebracht.