Verwerkingenregister

Als gemeente moeten wij persoonsgegevens verwerken. In ons verwerkingenregister ziet u welke gegevens bij welke processen verwerkt worden

Via deze pagina kunt u het verwerkingenregister van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht raadplegen.

Uitleg van de termen die in het register worden gebruikt:

Omschrijving: Om welk proces gaat het.
Verwerkingsdoeleinden: In deze kolom staat beschreven voor welk doel we de verwerking van persoonsgegevens in dit proces uitvoeren.
Persoonsgegevens: Welke categorie aan persoonsgegevens kunnen er worden verwerkt in dit proces.
Betrokken: Van welke rechtspersonen worden er gegevens verwerkt in dit proces.
Ketenpartners: Welke ketenpartners zijn er bij dit proces betrokken.
Rechtmatige grondslag: Op basis waarvan er persoonsgegevens verwerkt worden (wettelijke verplichting, overeenkomst of algemeen belang)
Grondslag: De wettelijke grondslag
Bewaartermijn: Wat is de minimale bewaartermijn die wij moeten hanteren vanuit de archiefwet.
Doorgifte naar het buitenland: Kunnen deze persoonsgegevens door worden gegeven naar het buitenland.