Registratie politieke groepering 'De Jongens van De Witt'

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

gelet op artikel G3, 5e lid van de Kieswet;

heeft op 6 maart 2023

besloten de volgende aanduiding(en) van de genoemde politieke groepering(en) te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente.

Politieke groepering (volledige statutaire naam van de politieke groepering)

Vereniging De Jongens van De Witt

Aanduiding:        De Jongens van De Witt

Uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van deze openbare kennisgeving, bedoeld in artikel G 3, lid 5, van de Kieswet, kan ieder die door deze beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Voor inlichtingen over deze registratie kunt u contact opnemen met het 
Team Verkiezingen van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht,
via telefoonnummer 14 078

Plaats:   Hendrik-Ido-Ambacht

Datum : 6 maart 2023

De voorzitter van het centraal stembureau,

J. Heijkoop