Stemmen bij verkiezingen

De inwoners van Nederland kiezen de leden van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, Provinciale Staten, het Europees Parlement en de Gemeenteraad en het algemeen bestuur van het waterschap.

Stempas

U hebt een stempas en een identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen. Als u het recht heeft om te stemmen, ontvangt u automatisch een stempas voor deze verkiezingen.

Europees parlement

 • Als u mag stemmen, ontvangt u de stempas uiterlijk 2 weken vóór de datum van de verkiezing op het huisadres waarop u op 9 april 2019 staat/stond ingeschreven. Dit is het adres dat in de basisregistratie personen (BRP) vermeld staat
 • U ontvangt uw stempas tussen 1 mei en 9 mei 2019
 • Rond 16 mei 2019 ontvangt u de lijst met kandidaten die zich verkiesbaar stellen voor deze verkiezingen
Stemlokalen en kandidatenlijst

U mag uw stem uitbrengen tussen 07.30 - 21.00 uur. In het overzicht leest u alle stemlokalen (pdf, 90 kB) in onze gemeente. U mag de hele dag aanwezig zijn in het stemlokaal, ook bij het telproces. Voorwaarde hierbij is dat u het stem- en telproces niet verstoort.

Op de kandidatenlijst (pdf, 223 kB) leest u de deelnemers voor deze verkiezing waarop u uw stem mag uitbrengen. De kandidatenlijst ligt ook ter inzage bij de receptie van de gemeentewinkel.

Identiteitsbewijs verlopen?

Op de dag van de verkiezing mag uw identiteitsbewijs niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. 

Dit zijn de identiteitsbewijzen waarmee u mag stemmen:

 • een Nederlands paspoort;
 • een Nederlandse identiteitskaart;
 • een Nederlands rijbewijs;
 • een Nederlands verblijfsdocument;
 • eventueel: een identiteitsbewijs uit een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland
Identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen?

Dan hebt u 2 mogelijkheden:

 • U vraagt een nieuw identiteitsbewijs aan.
 • U machtigt iemand anders om uw stem uit te brengen. U moet dan een schriftelijke volmacht aanvragen. 

Let op: u kunt in dit geval geen onderhandse volmacht afgeven. Bij een onderhandse volmacht hebt u namelijk een identiteitsbewijs nodig. Een stempas of kiezerspas is alleen geldig in combinatie met een identiteitsbewijs dat niet langer dan 5 jaar verlopen is.

Identiteitsbewijs kwijt 

Komt u er kort voor de verkiezingen achter dat uw identiteitsbewijs kwijt bent? Vraag dan een nieuw document aan. Met een verklaring van vermissing en een ander document waarop uw naam en pasfoto staan mag u zelf uw stem uitbrengen. De verklaring van vermissing vraagt u aan de balie als u een nieuw document aanvraagt. U mag met de verklaring van vermissing niet een ander voor u laat stemmen. Voorbeelden van andere documenten zijn onder andere: uw ov-chipkaart of collegekaart.

Informatie over paspoort en identiteitskaart

Identiteitsbewijs beschadigd

Als uw identiteitsbewijs alleen ezelsoren heeft, is dit bewijs wel geldig om mee te stemmen. Als uw identiteitsbewijs een scheur of een breuk heeft in de pagina waarop uw gegevens staan (houderpagina) dan is dit document niet geldig om mee te stemmen.

Stempas kwijt

U kunt niet stemmen als u geen geldige stempas heeft. Bent u uw stempas kwijt of heeft u deze niet ontvangen? Haal dan tijdens onze openingstijden een vervangende stempas op bij de balie van uw gemeente. Dit kan tot uiterlijk 1 dag vóór de verkiezing tot 12.00 uur. U neemt daarvoor uw identiteitsbewijs mee. Als u toch uw stempas terug vindt, is dat geen probleem. Alleen de laatst afgegeven stempas is geldig! 

De vervangende stempas voor de verkiezing Europees Parlement kunt u alleen aanvragen in de gemeente waar u op 9 april 2019 stond ingeschreven.

Stemmen in andere gemeente

Bij de verkiezing van de gemeenteraad mag u alleen stemmen in de gemeente waarvan u een stempas heeft ontvangen. Bij andere verkiezingen is het wel mogelijk in een andere plaats te stemmen. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig.

 1. Bij de verkiezing van de Tweede Kamer of het Europees Parlement mag u met uw kiezerspas stemmen in een gemeente naar keuze in Nederland.
 2. Bij de verkiezing van Provinciale Staten mag u met uw kiezerspas stemmen in een gemeente naar keuze in Zuid-Holland.
 3. Bij de verkiezing van het Waterschap stemt u in een gemeente die binnen dit waterschap valt (zie aanvraagformulier).

Een kiezerspas voor de verkiezing bij 1, 2 of 3 vraagt u aan met het formulier Aanvraag kiezerspas (pdf, 91 kB).

De aanvraag moet uiterlijk 5 dagen vóór de datum van de verkiezing binnen zijn bij de gemeente. U kunt een kiezerspas ook bij de balie van de gemeente aanvragen. Dit kan tijdens openingstijden tot uiterlijk 1 dag vóór de verkiezing tot 12.00 uur. U neemt daarvoor uw stempas en uw origineel identiteitsbewijs mee.

Niet zelf stemmen

U mag iemand machtigen om voor u te stemmen. Dat kan met een onderhandse volmacht of een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht hoeft u niet van tevoren aan te vragen. Deze volmacht kunt u regelen tot op de dag van de verkiezingen. U mag deze machtiging niet op het stembureau zelf invullen. Dit moet u dus vooraf (bijvoorbeeld thuis) regelen.

Zo werkt het:

 • op de achterkant van uw stempas staat een 'volmachtbewijs'
 • u mag alleen iemand machtigen die in dezelfde gemeente woon en zelf ook voor die verkiezing mag stemmen
 • u vult de naam in van de persoon die u wilt machtigen en zet uw handtekening
 • de persoon die u wilt machtigen zet ook zijn/haar handtekening
 • u geeft de gemachtigde op de dag van de verkiezing uw identiteitsbewijs mee of een kopie daarvan. Dat mag ook een foto op zijn/haar mobiele telefoon of tablet zijn
 • de gemachtigde laat uw identiteitsbewijs (of de kopie of foto daarvan) op het stembureau zien 
 • de gemachtigde brengt uw stem tegelijk uit met zijn/haar eigen stem

Intrekken volmacht

U trekt de volmacht in door de stempas aan de gemachtigde terug te vragen. Dit kan tot het moment dat deze persoon voor u gaat stemmen. Daarna kunt u de volmacht niet meer intrekken. 

Schriftelijke volmacht

Bij een schriftelijke volmacht krijgt de persoon die voor u gaat stemmen per post een volmachtbewijs toegestuurd. U vult voor elke verkiezing een apart formulier stemmen bij volmacht (pdf, 71 kB) in.

U stuurt de schriftelijk aanvraag naar:

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Team verkiezingen
Postbus 34
3340 AA  Hendrik-Ido-Ambacht

De gemeente moet uw schriftelijke aanvraag uiterlijk ontvangen hebben op 20 mei 2019 voor de verkiezing Europees Parlement 

Na deze datum kunt u alleen nog een onderhandse volmacht geven. De persoon die u voor u laat stemmen mag per verkiezing maximaal 2 volmachten aannemen.

Wie mag stemmen?

U mag stemmen voor het Europees Parlement als u:

 • op 23 mei 2019 18 jaar of ouder bent;
 • op 9 april 2019 (de dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven in de gemeente;
 • de Nederlandse nationaliteit heeft of onderdaan bent van een andere EU-lidstaat en u zich als kiezer voor deze verkiezing heeft laten registreren
Tijdelijk verblijf buiten Nederland

Verblijft u tijdelijk in het buitenland en u staat wel in Nederland ingeschreven? U mag iemand machtigen om voor u te stemmen. Dat kan op 2 manieren:

 • met een onderhandse volmacht
 • met een schriftelijke volmacht

Bij de verkiezing van het Europees Parlement kunt ook per brief stemmen. Dit kan vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs. Hiervoor moet u zich vooraf registreren bij de gemeente Den Haag.

Heeft u vragen?

Vul dan het webformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.

Meer informatie leest u ook op de website van de Kiesraad.