HIA verkiezingen Europees Parlement - voorlopige uitslag

Lijstnr Aanduiding van de politieke groepering Aantal Stemmen
1 GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 1205
2 VVD 1427
3 CDA - Europese Volkspartij 1133
4 Forum voor Democratie 281
5 D66 653
6 Partij voor de Dieren 249
7 50PLUS 100
8 PVV (Partij voor de Vrijheid) 2286
9 JA21 85
10 NL PLAN EU 15
11 ChristenUnie 665
12 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 2318
13 BBB 210
14 Meer Directe Democratie 12
15 SP (Socialistische Partij) 130
16 vandeRegio 2
17 Volt Nederland 239
18 Belang Van Nederland (BVNL) 48
19 NSC 385
20 Piratenpartij - De Groenen 29
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 11472

Aantal blanco stemmen 11

Aantal geldige stemmen 11483

Aantal ongeldige stemmen 13

Aantal kiezers 11496

Aantal kiesgerechtigden 24028

Opkomstpercentage 47,84 %