Verklaring ondersteuning politieke partij

Elke nieuwe politieke partij heeft verklaringen van kiezers nodig die hen als partij ondersteunen.

U mag uw ondersteuning maar aan 1 partij geven. Dit kan met de ondersteuningsverklaring.

U mag alleen een ondersteuningsverklaring geven als u ook mag stemmen. U mag stemmen voor de leden van de Tweede Kamer als u:

  • op 17 maart 2021 18 jaar of ouder bent
  • op 1 februari 2021 (de dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven in de gemeente
  • de Nederlandse nationaliteit heeft
Ondersteuningsverklaring geven

U laat de verklaring van ondersteuning tekenen bij de balie van de gemeente. Dit kan tijdens de openingstijden vanaf 4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021. U kan de ondersteuningsverklaring alleen laten tekenen in de gemeente waarin u op 1 februari 2021 staat ingeschreven. 

Door het coronavirus werken wij alleen op afspraak. Onze dienstverlening is door de coronamaatregelen aangepast. Lees wat dit voor u betekent. 

Wat neemt u mee naar de gemeente?

De medewerker aan de gemeente controleert de persoonsgegevens die u heeft ingevuld op de ondersteuningsverklaring. U krijgt direct de ondersteuningsverklaring weer terug. U zorgt er zelf voor dat de politieke partij uw ondersteuningsverklaring krijgt. Let op! U ondertekent de ondersteuningsverklaring pas aan de balie van de gemeente.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kijkt u op de website van de Kiesraad.