Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
 • vergunning? of melding?

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik werk ondernemen vergunningen/meldingen

vergunningen/meldingen

Voor sommige activiteiten in Hendrik-Ido-Ambacht heeft u volgens PDF-bestandde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (5544 kB) een vergunning nodig, soms voldoet een melding.
Hieronder vindt u of u een vergunning nodig hebt, of dat een melding voldoet. Voor een vergunning betaalt u. De kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor vergunning kunt u lezen op de pagina leges.

Heb ik een vergunning nodig, of voldoet een melding?

.

naar boven


collecteren

Collecteren is het inzamelen van goederen of geld voor een goed doel.

vergunning
Om te mogen collecteren in Hendrik-Ido-Ambacht, heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Collecteert u voor een goed doel volgens het landelijk rooster van het CBF, dan is een melding voldoende.

verzoek om vergunning
Als u wilt collecteren voor een goed doel dat niet aangesloten is bij het CBF, dan moet u een vergunning aan de gemeente vragen. Dat doet u door het formulier PDF-bestandcollecteren in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (234 kB) te vullen.

Zend het gevuld formulier aan apv@h-i-ambacht.nl. U kunt ook uw vragen aan dat adres zenden.

Wilt u collecteren voor een goed dat aangesloten is bij het CBF, dan is een melding aan apv@h-i-ambacht.nl voldoende. Laat in de melding weten voor welk doel en in welke periode u collecteert.

naar boven


demonstratie of betoging houden

Demonstreren of betogen is aandacht te trekken van publiek en bijvoorbeeld volksvertegenwoordigers zoals gemeenteraadsleden.

 

melding

U heeft geen vergunning nodig om te demonstreren of te betogen in Hendrik-Ido-Ambacht. Een (gratis) melding voldoet. We moeten 48 uur voor aanvang van de demonstratie/betoging uw melding ontvangen hebben via e-mailadres apv@h-i-ambacht.nl

Meld aan ons

 • naam en adres van de organisator
 • doel van de demonstatie/betoging
 • datum, begin- eindtijd en eventuele route van de demonstatie/betoging
 • maatregelen die de organisator neemt om de demonstratie/betoging in goede orde te laten verlopen.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met apv@h-i-ambacht.nl.

naar boven


drank- en horeca ontheffing (schenken van zwak alcoholhoudende dranken)

Zwak alcoholhoudende dranken zijn dranken die minder dan 15% alcohol bevatten. Ook wijn, port, sherry en vermouth worden tot zwak alcoholhoudende dranken gerekend.

 

vergunning

Wilt u zwak alcoholhoudende drank schenken buiten een horecagelegenheid of tijdens evenementen, dan heeft u volgens de drank- en horecawet een drank- en horeca ontheffing nodig. Het schenken van sterk alcoholhoudende dranken buiten een horeca-inrichting is nooit toegestaan.

 

verzoek om ontheffing/vergunning
Als u zwak alcoholische drank in Hendrik-Ido-Ambacht tegen betaling wilt schenken, dan moet u een vergunning aan de gemeente vragen. Dat doet u door contact op te nemen met Vergunningverlening & Handhaving via apv@h-i-ambacht.nl en 14 078.

 

De kosten voor de aanvraag vindt u op de pagina leges. 3 maanden na uw verzoek om een vergunning, informeren wij u over onze beslissing.

 

ook belangrijk
Met de aanvraag zendt u een kopie van het diploma/verklaring Sociale Hygiëne van de personen die alcohol zullen schenken. Ook zendt u kopieën van de legitimatiebewijzen van de personen die alcohol zullen schenken.

De leidinggevende moet tijdens het bieden van zwak alcoholische drank een verklaring Sociale Hygiëne kunnen tonen, aanwezig zijn en toezicht houden.

 

meer informatie
Wilt u meer weten, neme dan contact met ons op. We helpen u graag en zijn te bereiken via apv@h-i-ambacht.nl en telefoonnummer 14 078.


 

naar boven


drank- en horecavergunning aanvragen

Als u een horecabedrijf wilt beginnen of overnemen in Hendrik-Ido-Ambacht, dan hebt u alle benodigde vergunningen nodig.

In principe mag horeca alleen gevestigd worden op locaties waar dat volgens het bestemmingsplan toegestaan is. Ook toetsen we de horecaonderneming en de inrichting aan de omgevingsvergunning.

melding
Begint u een kleinschalig horecabedrijf of neemt u dat over, dan hoeft u geen vergunning aan te vragen en volstaat met een melding. De volgende categorieën horecabedrijven beschouwen we als een kleinschalig horecabedrijf:

 • automatieken
 • broodjeszaken
 • croissanteries
 • koffiebars
 • lunchrooms
 • ijssalons
 • tearooms
 • paracommerciële rechtspersonen zoals sportkantines

We ontvangen graag 15 dagen voor de officiële opening een melding met daarin de naam, het adres en de openingstijden van uw kleinschalig horecabedrijf. Ook als u vragen hebt over uw horecabedrijf, kunt u contact opnemen met het team Vergunningverlening & Handhaving.

niet-kleinschalige horeca exploitatievergunning
Begint u een horecabedrijf of neemt u dat over, dan heeft u een exploitatievergunning horecabedrijf nodig. Die vraagt u door het PDF-bestandformulier exploitatievergunning horecabedrijf (921 kB) minimaal 8 weken voor de officiële (her)opening naar waarheid en zo volledig mogelijk te vullen, te bewaren en een kopie ervan met bijlagen te zenden aan apv@h-i-ambacht.nl.

bijschrijven leidinggevende(n) exploitatievergunning
Als u een leidinggevende wilt bijschrijven op uw exploitatievergunning vult u het PDF-bestandformulier melding bijschrijven leidinggevende(n) exploitaitevergunning (219 kB) naar waarheid, bewaart u het en zendt u een kopie ervan met bijlagen aan apv@h-i-ambacht.nl.

drank en horecawet
Voor het schenken van alcoholhoudende dranken in uw horecabedrijf hebt u een Drank en Horecawet-vergunning of nodig. Wilt u zwak-alcoholische dranken schenken, kijk dan op de pagina Drank- en Horeca ontheffing (schenken van zwak alcoholhoudende dranken).

kansspelautomaat
Voor het aanwezig hebben van een kansspelautomaat hebt u een aanwezigheidsvergunning nodig. De informatie voor deze vergunning vindt u op kansspel - melding of vergunning.

naar boven


evenement (braderie, optocht, feest, wedstrijd, muziekvoorstelling, buurtbarbecue, rommelmarkt of circus)

Een braderie bestaat uit meerdere kramen in de openbare ruimte van waaruit waren en/of diensten te koop worden geboden. Braderieën kunnen op verschillende plaatsen worden gehouden en verschillen daarin van een weekmarkt of standplaats.

vergunning
Voor het organiseren van een braderie in Hendrik-Ido-Ambacht hebt u een vergunning nodig van de gemeente.

verzoek om vergunning
Als u een braderie wilt houden, dan moet u een vergunning aan de gemeente vragen. Dat doet u door het formulier PDF-bestandfeest-evenement-wedstrijd in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (368 kB) geheel te vullen en te zenden aan apv@h-i-ambacht.nl. U kunt ook uw vragen aan dat adres zenden.

naar boven


feest, evenement, wedstrijd - vergunning of melding

Voor het houden van een publiekelijk toegankelijk feest, een (muziek)voorstelling, een wedstrijd, een braderie en dergelijke in Hendrik-Ido-Ambacht hebt u een evenementenvergunning nodig.

vergunning

Voor het aanvragen van een evenementenvergunning kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. We vragen u minimaal 8 weken voor het begin van uw activiteit de vergunning aan te vragen.

melding
Voor kleinschalige evenementen heeft u geen vergunning nodig, een melding is dan voldoende. Een kleinschalig evenement is een evenement:


• waarbij niet meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn; 
• dat gehouden wordt tussen 07.00 en 23.00 uur;
• waarbij geen muziek ten gehore gebracht wordt;
• dat geen belemmering vormt voor verkeer en hulpdiensten;
• dat minimaal 15 werkdagen voorafgaand gemeld is aan de gemeente.

Als u twijfelt of u met een melding kunt volstaan of toch een evenementenvergunning nodig hebt, neem dan contact op met het team Vergunningverlening & Handhaving via apv@h-i-ambacht.nl.


melding

Als u een klein evenement organiseert, dan meldt u dat door het PDF-bestandformulier melding kleinschalig evenement in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (431 kB) te vullen, te bewaren en een kopie ervan, met bijlagen, te zenden aan apv@h-i-ambacht.nl. U kunt ook uw vragen aan dat adres zenden.

Een organisatie mag vier maal per jaar een festiviteit organiseren waarbij het geluidsvolume met maximaal 20 db mag wordt overschreden. Als u een festiviteit organiseert, dan meldt u dat door het PDF-bestandformulier melding incidentele festiviteit in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (196 kB) te vullen, te bewaren en een kopie ervan, met bijlagen, te zenden aanapv@h-i-ambacht.nl. U kunt ook uw vragen aan dat adres zenden.

 

vergunning
Als u een vergunning nodig hebt om een feest, evenement of wedstrijd te houden, dan vraagt u die aan de gemeente door het PDF-bestandformulier feest, evenement of wedstrijd in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (368 kB) te vullen, het formulier te bewaren en een kopie ervan, met bijlagen, te zenden aan apv@h-i-ambacht.nl. U kunt ook uw vragen aan dat adres zenden.

naar boven


geluid produceren bij kleinschalige evenementen of werkzaamheden (ontheffing)

Geluidshinder veroorzaken met (geluids)apparatuur en handelingen is verboden in Hendrik-Ido-Ambacht, maar u kunt een ontheffing van dit verbod aan de gemeente vragen. De bijbehorende kosten vindt u in de legestabel op www.h-i-ambacht.nl/leges.


verzoek om ontheffing
Als u een ontheffing wilt hebben, dan vraagt u die aan de gemeente door het PDF-bestandformulier ontheffing geluidhinder (790 kB) naar waarheid te vullen, te bewaren en een kopie te zenden aan apv@h-i-ambacht.nl. U kunt ook uw vragen aan dat adres zenden. 

naar boven


kansspelautomaat - vergunning

We maken verschil in drie soorten kansspelen:

 • klein kansspel
 • kansspel waarbij prijzen en premies samen niet meer dan €4.500,- zijn en
 • kansspel waarbij prijzen en premies samen meer dan €4.500,- zijn.   

verantwoording
Na afloop van het door u georganiseerde kansspel, legt u verantwoording af door het PDF-bestandformulier rekening en verantwoording van een kansspel (43 kB) naar waarheid en volledig te vullen, te bewaren en te zenden aan apv@h-i-ambacht.nl.

 

klein kansspel - melding

Organiseert u een klein kansspel zoals een bingo, kienspel/lotto of Rad van Avontuur, dan moet u aan deze voorwaarden voldoen:

 • De organisator is een Nederlandse vereniging die tenminste drie jaar bestaat.
 • Deze vereniging moet volgens de statuten een duidelijk omschreven doel hebben, dat niets te maken heeft met een vorm van kansspel.
 • De prijzen/premies (het geld of goed) die men kan winnen mogen niet hoger zijn dan € 400,- per serie/set en het totaal aan prijzen/premies mag niet meer zijn dan € 1.550,- per bijeenkomst.
 • Niemand van de vereniging mag een persoonlijk voordeel uit de opbrengsten hebben.

Organiseert u een klein kansspel, dan ontvangen we graag twee weken van tevoren een melding. U meldt een klein kansspel door het formulier PDF-bestandmelding kleine kansspelen (128 kB) naar waarheid en volledig te vullen, te bewaren en te zenden aan apv@h-i-ambacht.nl. Ook als we u kunnen helpen, kunt u contact met ons opnemen via dat e-mailadres.

 

kansspel met prijzengeld onder €4.500,- vergunning
Organiseert u een groter kansspel zoals een loterij, dan moet die aan deze voorwaarden voldoen:

 • Het doel van de actie is van algemeen belang.
 • De prijzen en premies en andere kosten zijn niet meer dan 47,5% van de nominale waarde van de totaal verkochte deelnemingsbewijzen.
 • De prijzen en premies zijn samen niet meer dan € 4500,-.

Organiseert u een kansspel, dan vraagt u hiervoor vergunning aan de gemeente door het PDF-bestandformulier kansspel (58 kB) naar waarheid en volledig te vullen, te bewaren en te zenden aan apv@h-i-ambacht.nl.


 

kansspel met prijzengeld boven €4.500,- vergunning

Zijn de prijzen en premies samen hoger dan €4.500,- dan moet u om vergunning vragen aan de Kansspelautoriteit.

naar boven


kapvergunning, omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand

Hendrik-Ido-Ambacht heeft een uniek groen karakter waar we trots op zijn en wat maakt dat Ambachters er prettig wonen en werken. We gaan dan ook zorgvuldig om met de bomen in straten en parken. Alle bomen die we in beheer hebben, onderhouden we goed.

vergunning
Voor het onderhoud van het groen en voor ontwikkelingsplannen is het soms nodig om bomen te kappen. Dit doen we op basis van een vergunning waarin het college besluit of de boom gekapt mag worden en onder welke voorwaarden. Het uitgangspunt bij het kappen van een boom is dat we het bomenbestand op peil houden om de groene structuur en de duurzame bomen te behouden.

Voor het kappen van particuliere bomen is ook een vergunning vereist. Met het PDF-bestandaanvraagformulier kapvergunning (569 kB) kunt u die vergunning aan ons vragen.

bezwaar
U kunt tegen het besluit van het college bezwaar aantekenen wanneer u het er niet mee eens bent. Een vergunning voor het kappen van een boom wordt altijd gepubliceerd in het gemeentenieuws.

contact
Als u vragen hebt over het kappen van bomen, dan kunt u contact opnemen met het team Vergunningverlening & Handhaving via apv@h-i-ambacht.nl.

naar boven


objecten in openbare ruimte - vergunning of melding

Om objecten in de openbare ruimte te mogen plaatsen, heeft u in beginsel een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het inrichten van een bouwplaats, het plaatsen van een container, het plaatsen van een steiger, het plaatsen van een hijskraan, een tent en een springkussen. Objecten op of aan de openbare ruimte toetsen we op de veiligheid.

verzoek om vergunning

Als u een vergunning nodig hebt, dan vraagt u die 8 weken voor het moment waarop u het object/de objecten in de openbare ruimte wilt plaatsen aan de gemeente door het PDF-bestandformulier objecten in of aan de openbare ruimte (169 kB) naar waarheid te vullen, te bewaren en een kopie te zenden aan apv@h-i-ambacht.nl. U kunt ook uw vragen aan dat adres zenden of een melding doen via dat adres.


melding

Voor bepaalde in omvang beperkte objecten hoeft u geen vergunning aan te vragen en is een melding voldoende. De vrijgestelde objecten moeten minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden. 

 • uitstallingen
  - niet hoger dan 2 meter en niet breder dan het winkelpand waar deze voor staan
 • bouwobjecten 
  - niet meer dan 4 bouwobjecten 
  - niet op een parkeerplaats bij een winkelcentrum
 • plantenbakken en banken 
  - niet dieper dan 90 cm
 • spandoeken
  - Alleen voor ideële, sociaal culturele of andere niet-commerciële doeleinden of spandoeken met een sterke regionale betekenis.
 • reclameborden voor verkiezingen: 
  - alleen verkiezingsposters ter grootte van A0 formaat
  - niet op lantaarnpalen die in gebruik zijn voor reguliere reclameborden
  - niet op de uitgesloten wegen
  - alleen in de periode van 4 weken voor  tot 1 week na verkiezingen
 • springkussens
  - niet langer dan 1 dag, alleen overdag 
  - niet groter dan 10 vierkante meter

algemene voorwaarden meldingen 
- geen gevaar of hinder voor gebruik openbare plaats.
- vrije doorgang voor voetgangers en rolstoelgebruikers.
- onbelemmerde doorgang voor verkeer/hulpdiensten. 
- niet binnen een straal van 1 meter van brandkranen, bluswaterinstallaties, nutsvoorzieningen of nooduitgangen en/of op kolken en putten.

De melding voor het plaatsen van het object ontvangen wij graag minimaal 15 werkdagen vooraf. Als u vragen hebt over uw object(en), kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via apv@h-i-ambacht.nl.


naar boven


reclamemateriaal verspreiden, flyeren

Met reclamemateriaal bedoelen we op papier gedrukte, geprinte of geschreven tekst en/of afbeeldingen. U heeft geen vergunning nodig om die in het openbaar aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken. Ook een melding is niet nodig.

De inhoud mag niet ingaan tegen de Nederlandse Reclame Code en geen negatieve gevolgen hebben voor de openbare orde (geen opruiend karakter). Reclamemateriaal dat bij het deelpunt op de grond ligt, moet u na afloop van het delen verwijderen.

uitzonderingen
Het is verboden op de markt reclame te maken voor een geneesmiddel dat alleen op recept verkrijgbaar is. Ook is het verboden tijdens markten buiten de standplaats reclamemateriaal te delen.

naar boven


venten - vergunning

Onder venten verstaan we het te koop bieden, verkopen en leveren van goederen of diensten, in de uitoefening van de ambulante handel. Ook huis-aan-huis verkopen, ook wel colportage genoemd, valt onder venten.

Naar aanleiding van klachten van overlast hebben we het verbod om te venten zonder vergunning per 1 januari 2017 in de APV opgenomen. Voor het aanvragen van een vergunning kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

verboden
Het is verboden te venten op zondagen en tussen 21.00 en 09.00 uur op andere dagen.

verzoek om vergunning
Als u wilt venten in Hendrik-Ido-Ambacht, dan moet u een vergunning aan de gemeente vragen. Dat doet u door het formulier PDF-bestandventen in gemeente Hendrik-Ido- (431 kB)PDF-bestandAmbacht (431 kB) naar waarheid te vullen, te bewaren en een kopie ervan met bijlagen te zenden naar apv@h-i-ambacht.nl.

naar boven


naar boven

print

Printen