Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon bestuur en organisatie transparantie en inspraak beleidsplannen ter inzage

beleidsplannen ter inzage

Wanneer een beleidsplan of verordening ter inzage ligt, vindt u dat plan op deze pagina.

Hier vindt u een overzicht van beleidsplannen die momenteel ter inzage liggen.

Uitvoeringsprogramma integrale handhaving

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op dinsdag 30 augustus 2016 de evaluatie Uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2015 en het Uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2016 heeft vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma treedt met terugwerkende kracht op 1 januari 2016 in werking.

 

Het uitvoeringsprogramma 2016 geeft een overzicht van prioriteiten van handhavingszaken voor 2016. Hierbij is aandacht voor veiligheid, leefbaarheid en volksgezondheid om te zorgen voor een veilige leefomgeving. De evaluatie van het uitvoeringsprogramma 2015 laat zien welke handhavingszaken in 2015 zijn uitgevoerd.

 

Ter inzage
Het Uitvoeringsprogramma 2016 en de evaluatie 2015 liggen met ingang van 22 september 2016 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis.Een ieder kan op verzoek tegen betaling van de kosten een afschrift krijgen van de  genoemde besluiten.

 

Uitvoeringsprogramma 2016

PDF-bestandUitvoeringsprogramma integrale handhaving 2016 (216 kB)

PDF-bestandBijlage 1 bij uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2016 (103 kB)

PDF-bestandBijlage 2 bij uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2016 (352 kB)

PDF-bestandBijlage 3 bij uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2016 (348 kB)

PDF-bestandBijlage 4 bij uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2016 (5764 kB)

PDF-bestandBijlage 5 bij uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2016 (91 kB)

 

Evaluatie uitvoeringsprogramma 2015

PDF-bestandEvaluatie uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2015 (220 kB)

PDF-bestandBijlage 1 bij evaluatie uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2015 (1183 kB)

PDF-bestandBijlage 2 bij evaluatie uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2015 (133 kB)

PDF-bestandBijlage 3 bij evaluatie uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2015 (303 kB)

PDF-bestandBijlage 4 bij evaluatie uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2015 (166 kB)

PDF-bestandBijlage 5 bij evaluatie uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2015 (691 kB)

PDF-bestandBijlage 6 bij evaluatie uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2015 (22 kB)

PDF-bestandBijlage 7 bij evaluatie uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2015 (177 kB)

 

Het is wettelijk niet mogelijk om een zienswijze, of bezwaar tegen het vastgestelde beleid in te dienen.
 
Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met Mw. Y. van der Ploeg, afdeling Bestuurszaken, telefoon (078) 7702699.


Hendrik-Ido-Ambacht, 19 september 2016