Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon ruimtelijke plannen bestemmingsplan

bestemmingsplan

Bestemmingsplannen geven aan of, en zo ja wat waar gebouwd mag worden.

 

Ook de gebruiksmogelijkheden van gronden en gebouwen zijn in een bestemmingsplan vastgelegd. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en wat de maximale hoogte en breedte van bouwwerken is. Het bestemmingsplan geldt voor inwoners, bedrijven, instellingen en de gemeente zelf.

Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de gemeente verplicht om voor het gehele grondgebied van de gemeente bestemmingsplannen op te stellen.

ruimtelijke plannen
In een aantal situaties kan het verstandig zijn om te informeren naar een bepaald bestemmingsplan. Bijvoorbeeld wanneer u van plan bent om grond en/of een bouwwerk te (ver)kopen, te (ver)bouwen of om gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen. Vrijwel alle bestemmingsplannen zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Controleer altijd of het plan geldend is. Op de site staan namelijk ook plannen in voorbereiding. Ook kan hat handig zijn om het bouwarchief in te zien.

 

antwoord
Wilt u informatie over een bestemmingsplan, bel ons dan via 14 078. U kunt ook uw vraag over bestemmingsplan online stellen. Als u op afspraak komt aan de balie Vergunningverlening & Handhaving, dan krijgt u direct antwoord op uw vragen. Stelt u uw vraag telefonisch of schriftelijk, dan handelen wij uw aanvraag in het algemeen binnen 2 weken na ontvangst af. De behandeltijd van uw verzoek om informatie is onder meer afhankelijk van de omvang en de complexiteit van uw verzoek of het bestemmingsplan.

 

kosten

U hoeft niets te betalen als u een bestemmingsplan wilt inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U betaalt wel voor eventuele fotokopieën in het gemeentehuis:

  • in A4 formaat of kleiner, per bladzijde €0,80.
  • in A3 formaat, per bladzijde €1,50.
  • groter dan A3 formaat per dm2 blad €4,90.
      Meer informatie over kosten vindt u in de legesverordening op www.h-i-ambacht.nl/leges.
    • Bestemmingsplannen bepalen of ergens gebouwd mag worden en zo ja, wat daar gebouwd mag worden.