Naar de inhoud
 • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 

BIBOB

Op 11 mei 2017 trad de nieuwe Bibob-beleidslijn voor gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in werking. Daarin staat beschreven voor welke onderwerpen de Wet Bibob wordt toegepast.

Wet Bibob
De wet Bibob, Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur, voorkomt oneerlijke concurrentie. De wet voorkomt namelijk dat de overheid criminele activiteiten faciliteert, bijvoorbeeld in het verlenen van vergunningen, subsidies en aanbestedingen.

Bibob vragenformulieren
Door de wet Bibob kunnen gemeenten malafide en criminele organisaties buiten de deur houden. Bij diverse onderwerpen moeten Bibob-vragenformulieren met verplichte bijlagen worden ingevuld. Denk aan bijvoorbeeld bedrijfsadministratie, belastingaanslagen en financieringsstukken. De gemeente doet hierna vervolgonderzoek en beoordeelt of sprake is van malafide praktijken. In dat geval kan de vergunning of overeenkomst geweigerd worden.

onderwerpen toepassing Wet Bibob
De Wet Bibob wordt in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht toegepast voor de volgende onderwerpen: 

 • Beschikkingen op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) 
  - evenementenvergunningen 
  - horecaexploitatievergunning 
  - vergunning speelautomaten 
  - seksinrichting en escortbedrijf
 • beschikkingen op grond van de Drank- en Horecawet
 • beschikkingen op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) Bouwactiviteit
 • beschikkingen op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) activiteit inrichting Wet Milieubeheer en beperkte milieutoets
 • subsidies
 • vastgoedtransacties
 • aanbestedingen voor de milieusector, informatie-communicatie-technologie (ICT) sector en bouwsector

Hieronder zijn de formulieren te downloaden die bij deze onderwerpen ingevuld moeten worden en direct met de aanvraag meegestuurd kunnen worden.

 

PDF-bestandBibobvragenlijst Drank- en Horeca Wet exploitatie en overige vergunningen - HIA 2017 (13 MB)
PDF-bestandBibobvragenlijst Vastgoedtransacties - HIA 2017 (78 kB)
PDF-bestandBibobvragenlijst Omgevingsvergunning Milieu - HIA 2017 (81 kB)
PDF-bestandBibobvragenlijst Omgevinsgvergunning Bouw - HIA 2017 (82 kB)
PDF-bestandBibobvragenlijst Subsidies - HIA 2017 (1374 kB)

 

Weteringsingel 1
Hendrik-Ido-Ambacht


HIApp www.youtube.com/gemeentehia www.twitter.com/gemeentehia www.facebook.com/gemeentehia pinterest.com/gemeentehia instagram

meer contactgegevens

___________________________________
sitemap

jong in Ambacht


jong in Ambacht
Jeugdteam Ambacht
speelfabriek
feest in de zomervakantie
Hi5Ambacht
Sport en cultuur voor Ambachtse kinderen
__________________________________________
digitale gemeentegids

De Volgerlanden
De jongste wijk van Hendrik-Ido-Ambacht