Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Terras aan de Waal

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /vrije tijd natuur en recreatie buiten spelen

buiten spelen

In het speelruimtebeleid zijn de regels vastgelegd voor iedereen die met speelruimte te maken heeft en krijgt. Dit zijn niet alleen regels voor speelplekken, maar ook voor groen, wegen, water en andere delen van de openbare ruimte.

het speelruimteplan
In het PDF-bestandspeelruimteplan 2014-2024 (8 MB) zijn de wensen vertaald naar een visie voor de speelplekken voor de komende tien jaar. Samen met bewoners en kinderen van Hendrik-Ido-Ambacht zijn de wensen, ideeën, uitvoeringskaders en randvoorwaarden bepaald voor de herinrichting van speelplekken voor de komende jaren.

visie
De speelvoorzieningen in Hendrik-Ido-Ambacht worden de komende jaren heringericht op basis van de behoefte van kinderen en bewoners. Daarbij wordt uitgegaan van medeverantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Dit geldt niet alleen voor het meedenken over het type speelvoorziening, maar ook voor het mede beheren van speelplekken en het organiseren van speelevenementen.

veiligheidseisen
De gemeente voert jaarlijks inspectie en onderhoud uit om veiligheid en kwaliteitsniveau van speeltoestellen te waarborgen.

planning
Op basis van de inventarisatie van de restlevensduur is voor de komende vier jaar bepaald welke speelplekken worden (her)ingericht. De eerste vier jaar worden 30 plekken aangepakt. Voor elke plek worden steeds weer opnieuw de mogelijkheden, wensen en ideeën van bewoners overwogen.

kaart met geïnventariseerde speelplekken en ingeschatte levensduur
Samen met bewoners zijn speelplekken beoordeeld op zowel technische kwaliteit als gebruikskwaliteit. Daarmee is bepaald hoe lang de speelplekken nog mee kunnen. Alle geïnventariseerde speelplekken zijn ingedeeld in 3 categorieën:

  • Levensduur 0-5 jaar (rood)
  • Levensduur 5-10 jaar (blauw)
  • Levensduur 10-15 jaar (groen)

Dit betekent dus dat de komende jaren de 'rode' speelplekken moeten worden aangepakt. Zie voor het overzicht van speelplekken onderstaande kaart.

 

Kijk voor meer informatie en inspiratie op onze facebookpagina.

Buiten spelen

print

Printen