Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon projecten Centrumgebied tussen De Schoof en Cascade

Centrumgebied tussen De Schoof en Cascade

Op deze pagina vindt u informatie over het project Gebiedsvisie Centrumgebied tussen De Schoof en Cascade. 

Kunt u hier niet vinden naar waar u naar op zoek bent, stuur dan een informatieverzoek naar de projectsecretaris Ima Riksman. 

 

Algemeen

Wat gaan we doen met het gebied tegenover winkelcentrum De Schoof? Vorig jaar zijn de plannen om daar De Schoof uit te breiden stopgezet vanwege de bezwaren tegen dit plan. Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wil nu opnieuw nadenken met de Ambachters over de toekomst van dit gebied, dat ligt tussen De Schoof en Cascade. Welke functies passen daar? En hoe gaat het er uit zien?

 

centrumgebied tussen De Schoof en Cascade

 

Ontwikkelrichting

In het coalitieprogramma 2018-2022 wordt voor dit gebied een ontwikkeling beschreven van groen en bebouwing. Expliciet wordt daarbij genoemd dat groen de belangrijkste invulling is. Voldoende bomen en struikgewas zijn een belangrijke kwaliteit van onze groene gemeente waarin de laatste jaren veel gebouwd is. Verder is in het coalitieprogramma vastgesteld dat in de nieuwe gebiedsvisie aangegeven moet worden:

• hoe we het gebied aantrekkelijker kunnen maken zodat mensen elkaar daar kunnen ontmoeten;

• hoe we invulling geven aan het gebied tegenover De Schoof (Graaf Willemlaan / Van Godewijckstraat);

• hoe we een wandelpromenade tussen De Schoof en Cascade kunnen realiseren.;

• dat de Graaf Willemlaan intact wordt gelaten.

 

Drie gespreksrondes

In drie gespreksrondes kunnen winkeliers, inwoners, woningcorporaties en zorgpartijen mee denken en ideeën naar voren brengen. Ondernemers en omwonenden in en rond het gebied zijn uitgenodigd voor de eerste gespreksronde op dinsdag 13 november, vanaf 19.30 -21.00 uur in het gemeentehuis. Later volgen nog twee gespreksrondes. Doel van de gespreksrondes is het ophalen van wensen en behoeften, ideeën, gevoeligheden over functies, uitstraling van het gebied en dergelijke, nog voor er een eerste plan wordt getekend.

 

Wilt u ook meepraten? Stuur dan een e-mail naar projectsecretaris Ima Riksman.

 

PDF-bestand20181026 uitnodigingsbrief bewoners voor 1e gespreksronde gebiedsvisie centrum op 13 november 2018 (597 kB)

 

PDF-bestand

20181026 uitnodigingsbrief winkeliers voor 1e gespreksronde gebiedsvisie centrum op 8 november 2018

 

(591 kB) 

PDF-bestand20181030 persbericht ideeën gevraagd voor centrumgebied tussen De Schoof en Cascade (166 kB) 


 

Hier vindt u informatie over de ontwikkelingen tussen De Schoof en Cascade.