Naar de inhoud
 • vergunning? of melding?

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik werk ondernemen vergunningen/meldingen
Voor sommige economische activiteiten in Hendrik-Ido-Ambacht heeft u volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een vergunning nodig, soms voldoet een melding.

Hieronder vindt u of u een vergunning nodig hebt, of dat een melding voldoet. Voor een vergunning betaalt u leges.

braderie - vergunning

Een braderie bestaat uit meerdere kramen in de openbare ruimte van waaruit waren en/of diensten te koop worden geboden. Braderieën kunnen op verschillende plaatsen worden gehouden en verschillen daarin van een weekmarkt of standplaats.

vergunning
Voor het organiseren van een braderie in Hendrik-Ido-Ambacht hebt u een vergunning nodig van de gemeente.

verzoek om vergunning
Als u een braderie wilt houden, dan moet u een vergunning aan de gemeente vragen. Dat doet u door het formulier PDF-bestandfeest-evenement-wedstrijd in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (368 kB) geheel te vullen en te zenden aan apv@h-i-ambacht.nl. U kunt ook uw vragen aan dat adres zenden.

naar boven


circus - vergunning

Op het evenemententerrein, de parkeerplaats op het Burgemeester Hofplein voor de sporthal "De Ridderhal", kan een circustent geplaatst worden van maximaal 25 meter doorsnee. Het is echter niet meer toegestaan wilde zoogdieren te gebruiken voor het circus of een ander optreden.

vergunning
Als u een circus wilt houden, dan vraagt u vergunning daartoe aan de gemeente door het PDF-bestandformulier feest, evenement of wedstrijd in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (368 kB) te vullen, het formulier te bewaren en een kopie ervan, met bijlagen, te zenden aan apv@h-i-ambacht.nl. U kunt ook uw vragen aan dat adres zenden.

naar boven


collecte - melding of vergunning

Collecteren is het inzamelen van goederen of geld voor een goed doel.

vergunning
Om te mogen collecteren in Hendrik-Ido-Ambacht, heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Collecteert u voor een goed doel volgens het landelijk rooster van het CBF, dan is een melding voldoende.

verzoek om vergunning
Als u wilt collecteren voor een goed doel dat niet aangesloten is bij het CBF, dan moet u een vergunning aan de gemeente vragen. Dat doet u door het formulier PDF-bestandcollecteren in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (234 kB) te vullen.

Zend het gevuld formulier aan apv@h-i-ambacht.nl. U kunt ook uw vragen aan dat adres zenden.

Wilt u collecteren voor een goed dat aangesloten is bij het CBF, dan is een melding aan apv@h-i-ambacht.nl voldoende. Laat in de melding weten voor welk doel en in welke periode u collecteert.

naar boven


geluid - vergunning

Geluidshinder veroorzaken met (geluids)apparatuur en handelingen is verboden in Hendrik-Ido-Ambacht, maar u kunt een ontheffing van dit verbod aan de gemeente vragen. De bijbehorende kosten vindt u in de legestabel op www.h-i-ambacht.nl/leges.


verzoek om ontheffing
Als u een ontheffing wilt hebben, dan vraagt u die aan de gemeente door het PDF-bestandformulier ontheffing geluidhinder (790 kB) naar waarheid te vullen, te bewaren en een kopie te zenden aan apv@h-i-ambacht.nl. U kunt ook uw vragen aan dat adres zenden. 

naar boven


horecabedrijf - melding of vergunning

Als u een horecabedrijf wilt beginnen of overnemen in Hendrik-Ido-Ambacht, dan hebt u alle benodigde vergunningen nodig.

In principe mag horeca alleen gevestigd worden op locaties waar dat volgens het bestemmingsplan toegestaan is. Ook toetsen we de horecaonderneming en de inrichting aan de omgevingsvergunning.

melding
Begint u een kleinschalig horecabedrijf of neemt u dat over, dan hoeft u geen vergunning aan te vragen en volstaat met een melding. De volgende categorieën horecabedrijven beschouwen we als een kleinschalig horecabedrijf:

 • automatieken
 • broodjeszaken
 • croissanteries
 • koffiebars
 • lunchrooms
 • ijssalons
 • tearooms
 • paracommerciële rechtspersonen zoals sportkantines

We ontvangen graag 15 dagen voor de officiële opening een melding met daarin de naam, het adres en de openingstijden van uw kleinschalig horecabedrijf. Ook als u vragen hebt over uw horecabedrijf, kunt u contact opnemen met het team Vergunningverlening & Handhaving.

niet-kleinschalige horeca exploitatievergunning
Begint u een horecabedrijf of neemt u dat over, dan heeft u een exploitatievergunning horecabedrijf nodig. Die vraagt u door het PDF-bestandformulier exploitatievergunning horecabedrijf (921 kB) minimaal 8 weken voor de officiële (her)opening naar waarheid en zo volledig mogelijk te vullen, te bewaren en een kopie ervan met bijlagen te zenden aan apv@h-i-ambacht.nl.

bijschrijven leidinggevende(n) exploitatievergunning
Als u een leidinggevende wilt bijschrijven op uw exploitatievergunning vult u het PDF-bestandformulier melding bijschrijven leidinggevende(n) exploitaitevergunning (219 kB) naar waarheid, bewaart u het en zendt u een kopie ervan met bijlagen aan apv@h-i-ambacht.nl.

drank en horecawet
Voor het schenken van alcoholhoudende dranken in uw horecabedrijf hebt u een Drank en Horecawet-vergunning of nodig. Wilt u zwak-alcoholische dranken schenken, kijk dan op de pagina Drank- en Horeca ontheffing (schenken van zwak alcoholhoudende dranken).

kansspelautomaat
Voor het aanwezig hebben van een kansspelautomaat hebt u een aanwezigheidsvergunning nodig. De informatie voor deze vergunning vindt u op kansspel - melding of vergunning.

naar boven


kansspel - melding of vergunning

We maken verschil in drie soorten kansspelen:

 • klein kansspel
 • kansspel waarbij prijzen en premies samen niet meer dan €4.500,- zijn en
 • kansspel waarbij prijzen en premies samen meer dan €4.500,- zijn.   

verantwoording
Na afloop van het door u georganiseerde kansspel, legt u verantwoording af door het PDF-bestandformulier rekening en verantwoording van een kansspel (43 kB) naar waarheid en volledig te vullen, te bewaren en te zenden aan apv@h-i-ambacht.nl.

 

klein kansspel - melding

Organiseert u een klein kansspel zoals een bingo, kienspel/lotto of Rad van Avontuur, dan moet u aan deze voorwaarden voldoen:

 • De organisator is een Nederlandse vereniging die tenminste drie jaar bestaat.
 • Deze vereniging moet volgens de statuten een duidelijk omschreven doel hebben, dat niets te maken heeft met een vorm van kansspel.
 • De prijzen/premies (het geld of goed) die men kan winnen mogen niet hoger zijn dan € 400,- per serie/set en het totaal aan prijzen/premies mag niet meer zijn dan € 1.550,- per bijeenkomst.
 • Niemand van de vereniging mag een persoonlijk voordeel uit de opbrengsten hebben.

Organiseert u een klein kansspel, dan ontvangen we graag twee weken van tevoren een melding. U meldt een klein kansspel door het formulier PDF-bestandmelding kleine kansspelen (128 kB) naar waarheid en volledig te vullen, te bewaren en te zenden aan apv@h-i-ambacht.nl. Ook als we u kunnen helpen, kunt u contact met ons opnemen via dat e-mailadres.

 

kansspel met prijzengeld onder €4.500,- vergunning
Organiseert u een groter kansspel zoals een loterij, dan moet die aan deze voorwaarden voldoen:

 • Het doel van de actie is van algemeen belang.
 • De prijzen en premies en andere kosten zijn niet meer dan 47,5% van de nominale waarde van de totaal verkochte deelnemingsbewijzen.
 • De prijzen en premies zijn samen niet meer dan € 4500,-.

Organiseert u een kansspel, dan vraagt u hiervoor vergunning aan de gemeente door het PDF-bestandformulier kansspel (58 kB) naar waarheid en volledig te vullen, te bewaren en te zenden aan apv@h-i-ambacht.nl.


 

kansspel met prijzengeld boven €4.500,- vergunning

Zijn de prijzen en premies samen hoger dan €4.500,- dan moet u om vergunning vragen aan de Kansspelautoriteit.

naar boven


kappen van bomen - vergunning

Hendrik-Ido-Ambacht heeft een uniek groen karakter waar we trots op zijn en wat maakt dat Ambachters er prettig wonen en werken. We gaan dan ook zorgvuldig om met de bomen in straten en parken. Alle bomen die we in beheer hebben, onderhouden we goed.

vergunning
Voor het onderhoud van het groen en voor ontwikkelingsplannen is het soms nodig om bomen te kappen. Dit doen we op basis van een vergunning waarin het college besluit of de boom gekapt mag worden en onder welke voorwaarden. Het uitgangspunt bij het kappen van een boom is dat we het bomenbestand op peil houden om de groene structuur en de duurzame bomen te behouden.

Voor het kappen van particuliere bomen is ook een vergunning vereist. Met het PDF-bestandaanvraagformulier kapvergunning (569 kB) kunt u die vergunning aan ons vragen.

bezwaar
U kunt tegen het besluit van het college bezwaar aantekenen wanneer u het er niet mee eens bent. Een vergunning voor het kappen van een boom wordt altijd gepubliceerd in het gemeentenieuws.

contact
Als u vragen hebt over het kappen van bomen, dan kunt u contact opnemen met het team Vergunningverlening & Handhaving via apv@h-i-ambacht.nl.

naar boven


objecten in openbare ruimte - vergunning of melding

Om objecten in de openbare ruimte te mogen plaatsen, heeft u in beginsel een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het inrichten van een bouwplaats, het plaatsen van een container, het plaatsen van een steiger, het plaatsen van een hijskraan, een tent en een springkussen. Objecten op of aan de openbare ruimte toetsen we op de veiligheid.

verzoek om vergunning

Als u een vergunning nodig hebt, dan vraagt u die 8 weken voor het moment waarop u het object/de objecten in de openbare ruimte wilt plaatsen aan de gemeente door het PDF-bestandformulier objecten in of aan de openbare ruimte (169 kB) naar waarheid te vullen, te bewaren en een kopie te zenden aan apv@h-i-ambacht.nl. U kunt ook uw vragen aan dat adres zenden of een melding doen via dat adres.

melding
Voor bepaalde in omvang beperkte objecten hoeft u geen vergunning aan te vragen en is een melding voldoende. De vrijgestelde objecten moeten minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden. 

 • uitstallingen
  - niet hoger dan 2 meter en niet breder dan het winkelpand waar deze voor staan
 • bouwobjecten 
  - niet meer dan 4 bouwobjecten 
  - niet op een parkeerplaats bij een winkelcentrum
 • plantenbakken en banken 
  - niet dieper dan 90 cm
 • spandoeken
  - Alleen voor ideële, sociaal culturele of andere niet-commerciële doeleinden of spandoeken met een sterke regionale betekenis.
 • reclameborden voor verkiezingen: 
  - alleen verkiezingsposters ter grootte van A0 formaat
  - niet op lantaarnpalen die in gebruik zijn voor reguliere reclameborden
  - niet op de uitgesloten wegen
  - alleen in de periode van 4 weken voor  tot 1 week na verkiezingen
 • springkussens
  - niet langer dan 1 dag, alleen overdag 
  - niet groter dan 10 vierkante meter

algemene voorwaarden meldingen 
- geen gevaar of hinder voor gebruik openbare plaats.
- vrije doorgang voor voetgangers en rolstoelgebruikers.
- onbelemmerde doorgang voor verkeer/hulpdiensten. 
- niet binnen een straal van 1 meter van brandkranen, bluswaterinstallaties, nutsvoorzieningen of nooduitgangen en/of op kolken en putten.

De melding voor het plaatsen van het object ontvangen wij graag minimaal 15 werkdagen vooraf. Als u vragen hebt over uw object(en), kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via apv@h-i-ambacht.nl.


naar boven


standplaats - vergunning

Een standplaats is een vaste locatie in de openbare ruimte van waaruit waren en/of diensten te koop worden geboden.

 

vergunning
Als u een vaste standplaats wilt innemen in Hendrik-Ido-Ambacht, dan moet u een vergunning aan de gemeente vragen. Dat doet u door het PDF-bestandformulier vaste standplaats in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (162 kB) te vullen, het formulier te bewaren en een kopie ervan, met bijlagen, te zenden aan apv@h-i-ambacht.nl. U kunt ook uw vragen aan dat adres zenden.

tijdelijk/incidenteel
Naast de standplaatsen die elke week op een vast tijdstip worden ingenomen, zijn er ook standplaatsen die eenmalig worden ingenomen. Dit zijn tijdelijke of incidentele standplaatsen. Een incidentele standplaats is niet bedoeld voor regelmatig terugkerend gebruik door dezelfde standplaatshouder.

verzoek om vergunning

Als u een tijdelijke/incidentele standplaats wilt gebruiken, dan moet u een vergunning aan de gemeente vragen. Dat doet u door het formulier PDF-bestandincidentele standplaats in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (182 kB) te vullen, het formulier te bewaren en een kopie ervan, met bijlagen, te zenden aan apv@h-i-ambacht.nl. U kunt ook uw vragen aan dat adres zenden.

naar boven


venten - vergunning

Onder venten verstaan we het te koop bieden, verkopen en leveren van goederen of diensten, in de uitoefening van de ambulante handel. Ook huis-aan-huis verkopen, ook wel colportage genoemd, valt onder venten.

Naar aanleiding van klachten van overlast hebben we het verbod om te venten zonder vergunning per 1 januari 2017 in de APV opgenomen. Voor het aanvragen van een vergunning kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

verboden
Het is verboden te venten op zondagen en tussen 21.00 en 09.00 uur op andere dagen.

verzoek om vergunning
Als u wilt venten in Hendrik-Ido-Ambacht, dan moet u een vergunning aan de gemeente vragen. Dat doet u door het formulier PDF-bestandventen in gemeente Hendrik-Ido- (431 kB)PDF-bestandAmbacht (431 kB) naar waarheid te vullen, te bewaren en een kopie ervan met bijlagen te zenden naar apv@h-i-ambacht.nl.

naar boven

print

Printen
 
 

Weteringsingel 1
Hendrik-Ido-Ambacht


HIApp www.youtube.com/gemeentehia www.twitter.com/gemeentehia www.facebook.com/gemeentehia pinterest.com/gemeentehia instagram

meer contactgegevens

___________________________________
sitemap

jong in Ambacht


jong in Ambacht
Jeugdteam Ambacht
speelfabriek
feest in de zomervakantie
Hi5Ambacht
Sport en cultuur voor Ambachtse kinderen
__________________________________________
digitale gemeentegids

De Volgerlanden
De jongste wijk van Hendrik-Ido-Ambacht