Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon Ambachts groen bomenkap

bomenkap

Als gemeente zijn we trots op ons groen karakter. We beheren bomen in allerlei soorten, maten en leeftijden en zijn daar zuinig op. We controleren regelmatig of ze gezond zijn en nemen maatregelen om dat zo te houden. Toch ontkomen we niet altijd aan het kappen van bomen. Bijvoorbeeld als die ziek zijn en gevaar opleveren of als ruimte nodig is voor nieuwbouw, wegen of parkeerplaatsen.

vergunning
Ook wij als gemeente mogen niet zomaar bomen kappen. Voor veel bomen is namelijk een kapvergunning nodig, voor ze gekapt mogen worden. We vragen als gemeente om zo'n vergunning aan het college van burgemeester en wethouders. Als we dat doen, dan maken we dat bekend in het gemeentenieuws. Ook het besluit van het college is in het gemeentenieuws te lezen. Als u het niet eens bent met het besluit van het college, dan heeft u enige weken de tijd om in beroep te gaan of bezwaar te maken.

overzicht
In het Gemeentenieuws publiceren we iedere week een overzicht aan nieuw gevraagde en verleende omgevingsvergunningen (kapvergunningen). Datzelfde overzicht vindt u hieronder in pdf.

herplant

Voor iedere boom die we na het verkrijgen van een vergunning gekapt hebben, plaatsen we in het eerstvolgend plantseizoen een nieuwe in Hendrik-Ido-Ambacht. Zo houden we het aantal bomen op peil.

contact
Hebt u vragen over het kappen of herplanten van bomen? Neem dan contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte via het algemeen telefoonnummer 14 078.

Overzicht van aanvragen en besluiten van de kapvergunningen