Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon bestuur en organisatie beleid Archeologiebeleid

Archeologiebeleid

Op 1 september 2007 trad de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) in werking. Hiermee gaf het toenmalige kabinet uitvoering aan het verdrag van Malta (ook wel verdrag van Valletta genoemd). Met dit verdrag beogen de lidstaten van de Raad van Europa archeologische monumentenzorg een nadrukkelijke plaats in de samenleving te geven.

De uitgangspunten van het Verdrag van Malta zijn in 2007 opgenomen in de Monumentenwet 1988. Gemeenten hebben in de beleidsuitvoering binnen de nieuwe wetgeving een grote verantwoordelijkheid voor en een sturende rol in beheer en behoud van archeologische en cultuurhistorische waarden.

Het gemeentelijk archeologiebeleid is op 13 januari 2014 vastgesteld door de gemeenteraad.

PDF-bestandRAAP-RAPPORT 'Via Oostendam naar Ambacht' (30 MB)

PDF-bestandNota Archeologie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (2892 kB)
Raadsvoorstel en -besluit Archeologiebeleid
PDF-bestandArcheologische Beleidsadvieskaart (1265 kB)
PDF-bestandLandschappelijke eenhedenkaart met archeologische vindplaatsen (1895 kB)
PDF-bestandOverzicht archeologische vindplaatsen, AMK-terreinen en onderzoeken (2107 kB)
PDF-bestandHistorisch-geografische en archeologische waardenkaart (1856 kB)

Archeologiebeleid gemeente Hendrik-Ido-Ambacht