Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon bestuur en organisatie beleid beheer- en onderhoudsplan oeverbescherming 2018 - 2026

beheer- en onderhoudsplan oeverbescherming 2018 - 2026

Hendrik-Ido-Ambacht is een groene en waterrijke gemeente en ligt in het beheergebied van het waterschap Hollandse Delta. Onze gemeente grenst in het noorden aan de afgesloten rivierarm het Waaltje en in het oosten aan de rivier de Noord. Water is een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Naast het baggeren van de watergangen vormt het onderhouden van de oevers een belangrijke taak van onze gemeente.

Het PDF-bestandbeheer- en onderhoudsplan oeverbescherming 2018 - 2026 (3616 kB) verschaft inzicht in de onderhoudstoestand en biedt onze gemeente de kans
om onderbouwd en doelmatig onderhoud uit te voeren aan haar eigendommen.

Het beheer- en onderhoudsplan oeverbescherming 2018 - 2026 geeft inzicht in de onderhoudstoestand en biedt onze gemeente de kans om onderbouwd en doelmatig onderhoud uit te voeren aan haar eigendommen.