Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon bestuur en organisatie beleid Grondwaterplan 2015-2018

Grondwaterplan 2015-2018

Sinds 1 januari 2008 hebben de gemeenten de inspanningsplicht om het grondwaterpeil te beheren. Zij moeten zorgen dat het grondwater geen structurele belemmering is voor de bestemming van gebieden binnen hun gemeentegrenzen.

In 2015 is het grondwaterplan geactualiseerd. Het grondwaterplan houdt verband met de Waterwet 2009.

Het grondwaterplan is op 7 januari 2016 vastgesteld door de gemeenteraad.

PDF-bestandGrondwaterplan Hendrik-Ido-Ambacht 2015-2018 (1100 kB)

Het Grondwaterplan 2015-2018 geeft inzicht in het grondwaterpeil wat in de gehele gemeente benodigd is.