Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon bestuur en organisatie college burgemeester en wethouders
college gemeente Hendrik-Ido-Ambacht juni 2016 


Van links naar rechts wethouder Patrick van der Giessen, wethouder Floor van de Velde, gemeentesecretaris Dré Martens, burgemeester Jan Heijkoop en wethouder André Flach.

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen, die doorgaans ééns in de vier jaar worden gehouden, kiest de nieuwe gemeenteraad een aantal wethouders. Wethouders zijn geen lid van de gemeenteraad.

 

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft sinds januari 2014 drie wethouders. Samen met de burgemeester zijn die belast met het dagelijks bestuur van de gemeente. Met de gemeentesecretaris als adviseur vormen zij het college van burgemeester en wethouders (B&W). Onderling verdelen de collegeleden de taken in portefeuilles.

 

Het college van B&W bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor en voert die uit. Daarnaast heeft het college een aantal eigen taken en bevoegdheden. Medewerkers van de gemeente ondersteunen het college in zijn werkzaamheden. De burgemeester wordt door de Kroon benoemd. Hij is voorzitter van zowel de gemeenteraad als van het college van B&W.
 

 

Weteringsingel 1
Hendrik-Ido-Ambacht


HIApp www.youtube.com/gemeentehia www.twitter.com/gemeentehia www.facebook.com/gemeentehia pinterest.com/gemeentehia instagram

meer contactgegevens

___________________________________
sitemap

jong in Ambacht


jong in Ambacht
Jeugdteam Ambacht
speelfabriek
feest in de zomervakantie
Hi5Ambacht
Sport en cultuur voor Ambachtse kinderen
__________________________________________
digitale gemeentegids

De Volgerlanden
De jongste wijk van Hendrik-Ido-Ambacht