Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon bestuur en organisatie college burgemeester en wethouders
Foto college 2018
Van links naar rechts: Steven van Die, André Flach, Jan Heijkoop, Ralph Lafleur, Dré Martens

Shoot Shoot fotografie - Bianca van Nes

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen, die doorgaans ééns in de vier jaar worden gehouden, kiest de nieuwe gemeenteraad een aantal wethouders. Wethouders zijn geen lid van de gemeenteraad.

 

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft drie wethouders. Samen met de burgemeester zijn die belast met het dagelijks bestuur van de gemeente. Met de gemeentesecretaris als adviseur vormen zij het college van burgemeester en wethouders (B&W). Onderling verdelen de collegeleden de taken in portefeuilles.

 

Het college van B&W bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor en voert die uit. Daarnaast heeft het college een aantal eigen taken en bevoegdheden. Medewerkers van de gemeente ondersteunen het college in zijn werkzaamheden. De burgemeester wordt door de Kroon benoemd. Hij is voorzitter van zowel de gemeenteraad als van het college van B&W.