Naar de inhoud
 • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon bestuur en organisatie college college: samenstelling, taken en functies

college: samenstelling, taken en functies

J. Heijkoop, burgemeester

Burgemeester Heijkoopportefeuille

 • bestuurs- en beleidscoördinatie
 • openbare orde en (integrale) veiligheid
 • politie en brandweer
 • kabinetszaken
 • jumelage met Bergen (D)

nevenfuncties

 

 • Voorzitter Zorgbelang Zuid-Holland
  20 uur per jaar, tegen onkostenvergoeding
 • Voorzitter VIBEG -Natura Noordzee 2000, 15 uur per jaar, bezoldigd
 • Lid Raad van Toezicht Transmissie
  12 uur per jaar, onbezoldigd 
 • Voorzitter Haneker Stichting Zorg
  12 uur per jaar, onbezoldigd
 • Voorzitter CDG (Stichting certificering distributie in Gewasbeschermingsmiddelen)
  12 uur per jaar, bezoldigd
 • Voorzitter Veenweiden Innovatiecentrum te Zegveld (VIC), 
  52 uur per jaar, tegen onkostenvergoeding
 • Lid Arbitragecommissie Faunafonds
  10 uur per jaar, tegen onkostenvergoeding
 • Voorzitter Innovatieraad Utrecht West, ca. 15 uur per jaar, tegen onkostenvergoeding

 


A.J. Flach, wethouder financiën, economie, regio, De Volgerlanden

wethouder André Flachportefeuille

 • economie
 • financiën
 • project De Volgerlanden
 • project Centrumgebied (strip Schoof-Cascade)
 • regio

1e loco-burgemeester

 

heeft zitting in

 • Drechtstedenbestuur
 • Drechtsteden-portefeuillehoudersoverleg Middelen
 • Drechtsteden-portefeuillehoudersoverleg Fysiek
 • BO Noordoevers
 • Raad van Vennoten ROM-D
 • algemeen bestuur Drechtwerk
 • AVA BNG A

nevenfunctie

 • bestuurslid SGP-bestuurdersvereniging, onbezoldigd
 • lid Partijadviesraad SGP, onbezoldigd

P. van der Giessen, wethouder maatschappelijke ondersteuning, jeugd, onderwijs, dienstverlening

wethouder Patrick van der Giessenportefeuille

 • zorg en welzijn
 • onderwijs
 • sport
 • sociale zaken
 • dienstverlening, ict en burgerzaken
 • communicatie
 • personeel en organisatie
  (uitgezonderd onderwijs)

2e loco-burgemeester

 

heeft zitting in

 • algemeen bestuur Dienst Gezondheid en Jeugd
 • Drechtsteden-portefeuillehoudersoverleg Sociaal
 • platform gemeentelijke toezicht onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden(openbaar vo)
 • subsidiëntenoverleg bibliotheek
 • subsidiëntenoverleg ToBe

F.J. van de Velde, wethouder duurzaamheid, ruimte, wonen

wethouder Floor van de Veldeportefeuille

 • duurzaamheid en milieu
 • grondbeleid (uitgezonderd projecten)
 • ruimtelijk beleid
 • project Zuidwende-Noord en -Zuid
 • ruimtelijk beheer
 • kunst
 • facilitaire zaken: gemeentehuis
3e loco-burgemeester


heeft zitting in

 • gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
 • gemeenschappelijke regeling Koepelschap Buitenstedelijk Groen en Openluchtrecreatie
 • stuurgroep Deltapoort
 • landschapstafel IJsselmonde
 • Drechtsteden-portefeuillehoudersoverleg Fysiek
 • aandeelhouderscommissie HVC (GR Gevudo)
 • algemeen bestuur Omgevingsdienst
 

Weteringsingel 1
Hendrik-Ido-Ambacht


HIApp www.youtube.com/gemeentehia www.twitter.com/gemeentehia www.facebook.com/gemeentehia pinterest.com/gemeentehia instagram

meer contactgegevens

___________________________________
sitemap

jong in Ambacht


jong in Ambacht
Jeugdteam Ambacht
speelfabriek
feest in de zomervakantie
Hi5Ambacht
Sport en cultuur voor Ambachtse kinderen
__________________________________________
digitale gemeentegids

De Volgerlanden
De jongste wijk van Hendrik-Ido-Ambacht