Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon bestuur en organisatie college collegeleden stellen zich voor

collegeleden stellen zich voor

Jan Heijkoop, portefeuille Bestuurs- en Beleidscoördinatie, Openbare Orde en Veiligheid, Kabinetszaken en Jumelage

Burgemeester HeijkoopIk ben geboren en getogen in Oud-Alblas aan de andere kant van de rivier, slechts 8 km bij Ambacht vandaan. Stammend uit een veehouderijfamilie die al honderden jaren in Oud-Alblas woont, ben ik zelf ook jarenlang veehouder geweest. Ook in de zuivelverwerking ben ik tientallen jaren actief geweest. Op mijn 25e ben ik getrouwd met Ria en we hebben 3 zonen en 1 dochter en inmiddels 5 kleinkinderen. Toen we in 2013 aan de Veersedijk in Hendrik-Ido-Ambacht gingen wonen, ben ik voor het eerst echt verhuisd. Mijn grootste hobby is de schapenfokkerij, waar ik de nodige tijd aan besteed. Verder lees ik regelmatig. Vooral bij schrijvers als Maarten ’t Hart en Siebelink – waar ik alle boeken van bezit – boeit het me hoe men omgaat met de eigen achtergrond en hoe je steeds de worsteling met de eigen wortels ziet terugkomen.

politieke loopbaan

Politiek en bestuur boeien mij al van jongsaf aan. Dat zit overigens ook in de familie. Mijn opa en oudoom waren beiden wethouder. Op dit moment is mijn jongste broer wethouder in Molenswaard en één van mijn zonen fractievoorzitter in Dordrecht. Op mijn 28e werd ik lid van Provinciale Staten. Na eerst -als een wat bleke boerenjongen- te hebben rondgelopen werd ik fractievoorzitter en gedeputeerde. Ik ben ook twee keer lijsttrekker geweest. Daarna ben ik verschillende keren waarnemend burgemeester geweest en ook zo’n zes jaar fulltime voorzitter van het LTO en boerenorganisaties (WLTO en LTO Noord). Daarna was ik ruim 4 jaar waarnemend burgemeester op Goeree-Overflakkee. Al jarenlang vervul ik regelmatig onafhankelijk voorzitterschappen voor speciale commissies bij de provincie en de ministeries van Economische zaken en Waterstaat. Ook ben ik meerdere keren formateur geweest bij gemeenten voor de vorming van nieuwe colleges van B&W.

burgemeesterschap
In het burgemeesterschap vind ik het van groot belang dat gemeenteraad en college goed functioneren. In Ambacht beschikken we over een mooie traditie van goede omgangsvormen. Zeer de moeite waard dit zo te houden. Als het gaat om veiligheid en openbare orde dan scoren we heel positief in Hendrik-Ido-Ambacht en ook hiervoor geldt, laten we proberen vast te houden wat we hebben. Gelukkig zien ook veel mensen van elders dit, gezien het feit dat onze Vinex-lokatie De Volgerlanden gestaag, wat langzamer maar wel zeker, vol gaat lopen. Hiermee vind ik dat we de financiële positie en daarmee ook het voorzieningenniveau van onze gemeente met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Op het moment dat ik dit schrijf ben ik net gevraagd om naast Hendrik-Ido-Ambacht ook waarnemend burgemeester in Alblasserdam te worden. In goed overleg en met ieders instemming heb ik hier ja tegen gezegd. Past ook goed in de regionale samenwerking. Wat deze keuze gemakkelijker maakte is dat we in onze gemeente over goed ingewerkte professionele wethouders beschikken, die zowel binnen als in de regio over veel draagvlak beschikken.

vragen of een afspraak
Als u ragen of suggesties heeft hoe we zaken beter kunnen doen, dan sta ik daar altijd voor open. Bel gerust mijn secretaresse. Dan ga ik of één van de wethouders graag het gesprek met u aan.

André Flach, portefeuille Financiën, Economische Zaken, De Volgerlanden, Regio

Foto Andre FlachMijn naam is André Flach. Geboren (in 1976) en opgegroeid ben ik in de buurgemeente Ridderkerk. Na de lagere school heb ik in Rotterdam mijn VWO-opleiding gevolgd. Direct daarna heb ik de opleiding voor het vakdiploma Drogist gevolgd in combinatie met Algemene Ondernemersvaardigheden.

In 1997 ben ik getrouwd met een echte Ambachtse, Relinde van Namen. Vanaf dat moment zijn we gaan wonen in Hendrik-Ido-Ambacht en daar wonen we nog steeds met veel plezier. Samen hebben we vier zoons: Marvin, Derrick, Ivan en Rens.

Sinds 2004 ben ik eigenaar van een drogisterij in Giessenburg. Door mijn werkzaamheden als wethouder heb ik de leiding daarvan overgedragen aan een medewerkster zodat ik me volledig kan richten op de belangen van Hendrik-Ido-Ambacht.

politieke loopbaan
In 2001 werd ik politiek actief voor de SGP-ChristenUnie. Sinds 2004 ben ik als burgerraadslid lid bezig geweest met de ontwikkelingen in De Volgerlanden. In april 2006 werd ik gemeenteraadslid en sinds die tijd houd ik me bezig met Financiën, Economische Zaken en zaken rondom de Brandweer. Daarnaast was ik plaatsvervangend voorzitter van de commissie Algemeen bestuurlijke aangelegenheden/Financiën. In de periode van 2010-2014 was ik als wethouder verantwoordelijk voor Financien, Grondzaken en Communicatie.

portefeuille
In deze nieuwe periode zal ik naast Financiën, waar het zaak is om met de beperkte middelen ons voorzieningenniveau op een goed peil te houden en Communicatie, waar ook burgerparticipatie onder valt, me ook bezighouden met Economische Zaken en De Volgerlanden. Als ondernemer weet ik dat het van belang is om kansen die er zijn snel te benutten. Vanuit die houding vind ik dat de gemeente een partner moet zijn voor de ondernemers in Hendrik-Ido-Ambacht.

Dat betekent niet dat alles kan, maar dat we denken vanuit de mogelijkheden die er zijn. Regelgeving is er niet voor niks, maar mag geen doel op zich zijn of worden. In de wijk De Volgerlanden moeten nog ongeveer 1.500 huizen worden gebouwd. Dat kan alleen door goed te luisteren naar wat kopers willen en dat goed af te stemmen met ontwikkelaars. Verder vertegenwoordig ik de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in het Drechtstedenbestuur. Hierbij zijn de belangen van onze gemeenten belangrijk, maar ook het belang van de regio als totaal.

Ik ben ervan overtuigd dat we als regio een krachtig economisch profiel kunnen neerzetten, waardoor de werkgelegenheid behouden blijft en toeneemt. Dat heeft onze regio nodig, en ik lever daar graag mijn bijdrage aan.

vragen of afspraak
Als u vragen, problemen of ideeën heeft, dan kunt u altijd contact met me opnemen. Voor een afspraak kunt u mijn secretaresse bellen.


Patrick van der Giessen, portefeuille Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd, Onderwijs, Dienstverlening

Patrick van der Giessenvragen of afspraak
Mijn deur staat altijd open indien u vragen of een probleem heeft. Maar om er zeker van te zijn dat ik tijd voor u heb, kunt u via de bestuurssecretaresse een afspraak maken.

Floor van de Velde, portefeuille Ruimte, Wonen, Kunst, Facilitair

wethouder Floor van de VeldeIk ben geboren in 1950 te Brouwershaven in Zeeland , getrouwd met Nelleke en ben trots op onze twee zoons, twee schoondochters en ons kleinkind.


Sinds 1983 wonen wij, mede om onze jongens veilig te kunnen laten buiten spelen, met veel genoegen in Hendrik-Ido-Ambacht.

Timmerman, leraar bouwkunde en architect zijn de beroepen die ik mag uitoefenen, al zou ik als ik u was mij niet inhuren voor een timmerklus, want dan zou u nog wel eens bedrogen uit kunnen komen.

Na mijn studie aan de Academie van Bouwkunst zet ik me tot op heden, omdat het me uitermate boeit, in voor de samenleving o.a. als voorzitter van de MR van o.b.s. de Bron, voorzitter van de ouderraad van het Walburgcollege, jeugdvoorzitter en bestuurslid van de vv I.F.C.

Voetbal is mijn passie, wat muziek betreft ben ik, afhankelijk van mijn stemming, een alleseter, boeken lezen doe ik graag als ik er tijd voor heb, bioscoop- en theaterbezoek doe ik op dit moment te weinig en op reis kunnen gaan beschouw ik als een voorrecht. De songtekst van het lied “Mens durf te leven”, zeer goed muzikaal vertolkt door Ramses Shaffy en Wende Snijders is voor mij een belangrijke inspiratiebron.
 
politieke loopbaan
Eind 2005 klopte vrijwel letterlijk de politiek aan de deur toen mij gevraagd werd me in te zetten voor de verkiezingscampagne van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Ik zag het als een uitdaging en ging er gretig op in, mede om een belofte, die ik mijzelf op 20-jarige leeftijd deed, wilde vervullen. Die belofte was voor de PvdA actief zijn in de lokale politiek. Er volgde een boeiende periode met als eindresultaat raadslid en de laatste twee jaar fractievoorzitter van de 5 koppen tellende in de oppositie opererende PvdA fractie in de gemeenteraad.
 
portefeuille
De portefeuille Ruimtelijke Ordening die ik de komende vier jaar zal beheren ligt me na aan het hart omdat deze vele raakvlakken kent met mijn beroep als architect / stedenbouwkundige.
Een portefeuille die gaat over de openbare ruimte en alles wat daar mee samenhangt of in gebeurt, zoals ( verkeers-)veiligheid, wonen, bewegen, beleven, groen, water, onderhoud, afvalverwerking, spelen, ontmoeten, kunst, verlichting enz., enz., kortom zaken waar u vrijwel dagelijks mee te maken hebt en waar iedereen logischerwijs een mening over heeft.

Ook Ruimtelijke Ordening zal niet ontkomen aan een bezuinigingsoperatie de komende periode en in dat licht bezien, en met de ambitie uitvoering te geven aan de doelstellingen zoals opgetekend in de “Structuurvisie”, zie ik het als mijn taak het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte in de ruimste zin van het woord goed te houden of te verbeteren.

Creativiteit en inventiviteit zijn daarbij sleutelwoorden die er toe doen, evenals uw ideeën en opvattingen over gebruik, identiteit en kwaliteit van de openbare ruimte, welke ik graag van u verneem.

vragen of afspraak
Ik ben altijd bereikbaar indien u vragen of een probleem heeft. Maar om er zeker van te zijn dat ik tijd voor u hebn, kunt u via de bestuurssecretaresse een afspraak maken.

 

Weteringsingel 1
Hendrik-Ido-Ambacht


HIApp www.youtube.com/gemeentehia www.twitter.com/gemeentehia www.facebook.com/gemeentehia pinterest.com/gemeentehia instagram

meer contactgegevens

___________________________________
sitemap

jong in Ambacht


jong in Ambacht
Jeugdteam Ambacht
speelfabriek
feest in de zomervakantie
Hi5Ambacht
Sport en cultuur voor Ambachtse kinderen
__________________________________________
digitale gemeentegids

De Volgerlanden
De jongste wijk van Hendrik-Ido-Ambacht