Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon bestuur en organisatie financiën begroting 2013-2016

begroting 2013-2016

Herkenbaar, Inventief, Aantrekkelijk. Dat is het motto van het coalitieprogramma 2010-2014. Het staat voor de wijze waarop SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA in deze raadsperiode met elkaar willen samenwerken.


We gaven in de Kadernota al aan dat we ons in financieel en politiek onzekere tijden bevinden. Daar is bij het opmaken van de PDF-bestandbegroting 2013-2016 (757 kB) weinig verandering in gekomen. We weten dat er nog vele onzekerheden op ons afkomen en we zijn daar op voorbereid.


Alleen op die wijze blijft de realisatie van de doelstellingen uit ons coalitie-programma binnen handbereik met een financieel solide huishouding. We werken de taakstellingen op het fysiek en sociaal domein verder uit. 


Positief is dat ondanks de korting op de algemene uitkering, ons meerjaren-perspectief structureel sluitend is. We plukken nu de vruchten van de in 2010 ingezette bezuinigingsoperatie.


De huidige onzekere tijd noopt tot bezinning op de rol die de lokale overheid zich moet aanmeten. Dit kan er toe leiden dat we geen dingen doen die inwoners of andere partijen ook kunnen doen. We willen werken aan en investeren in de sociale cohesie in onze gemeente en een effectief en sociaal beleid voeren

en voorzieningen bieden tegen acceptabele lasten voor onze inwoners.

Begroting 2013-2016: De huidige onzekere tijd noopt tot bezinning op de rol die de lokale overheid zich moet aanmeten.

 

Weteringsingel 1
Hendrik-Ido-Ambacht


HIApp www.youtube.com/gemeentehia www.twitter.com/gemeentehia www.facebook.com/gemeentehia pinterest.com/gemeentehia instagram

meer contactgegevens

___________________________________
sitemap

jong in Ambacht


jong in Ambacht
Jeugdteam Ambacht
speelfabriek
feest in de zomervakantie
Hi5Ambacht
Sport en cultuur voor Ambachtse kinderen
__________________________________________
digitale gemeentegids

De Volgerlanden
De jongste wijk van Hendrik-Ido-Ambacht