Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon bestuur en organisatie financiën begroting 2014-2017

begroting 2014-2017

Herkenbaar, Inventief & Aantrekkelijk. Dat is het motto van het coalitieprogramma 2010-2014. Het staat voor de wijze waarop SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA in deze raadsperiode met elkaar willen samenwerken.

 

De PDF-bestandprogrammabegroting 2014-2017 (1055 kB) is de laatste die wij als college in deze raadsperiode aan u presenteren. We zijn in 2010 onder een economisch onzeker gesternte begonnen en hebben daar meteen op geanticipeerd met de Nota Ombuigingen. De maatregelen uit deze nota hebben voor een goed financieel fundament gezorgd.

 

We hebben de bijna continue onzekerheid van de (inter)nationale economische ontwikkelingen, maar ook wisselingen in beleid van de Rijksoverheid, als constanten beschouwd. Zo is het in onze optiek gelukt om in deze turbulente tijd, Hendrik-Ido-Ambacht zo goed en consistent mogelijk te besturen.

 

We zijn dan ook blij dat de laatste begroting die we uw raad aanbieden in deze raadsperiode ook weer meerjarig sluitend is.

 

Weteringsingel 1
Hendrik-Ido-Ambacht


HIApp www.youtube.com/gemeentehia www.twitter.com/gemeentehia www.facebook.com/gemeentehia pinterest.com/gemeentehia instagram

meer contactgegevens

___________________________________
sitemap

jong in Ambacht


jong in Ambacht
Jeugdteam Ambacht
speelfabriek
feest in de zomervakantie
Hi5Ambacht
Sport en cultuur voor Ambachtse kinderen
__________________________________________
digitale gemeentegids

De Volgerlanden
De jongste wijk van Hendrik-Ido-Ambacht