Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon bestuur en organisatie gemeentelijke organisatie

gemeentelijke organisatie

Algemeen DirecteurDe gemeentesecretaris/Algemeen directeur, de heer
Dré Martens, ondersteunt en adviseert de burgemeester en het college van B&W in hun bestuurlijke taken.

Als hoogste ambtenaar is de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. Hij vormt de schakel tussen bestuur en gemeentelijk apparaat. Door hem worden alle stukken, die van B&W uitgaan, mede-ondertekend. De gemeentesecretaris wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door de hoofden van de afdelingen

  • Beleid en Ontwikkeling
  • Beheer Openbare Ruimte
  • Bestuurszaken en
  • De Volgerlanden.

PDF-bestandOrganigram van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in pdf (50 kB)PDF-bestand. (63 kB)