Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 

contact

Bestuurlijke beslissingen worden genomen door ofwel de gemeenteraad, ofwel het college van burgemeester & wethouders. Als u in contact wilt komen met de gehele gemeenteraad, dan gaat u als volgt te werk:

Zend uw brief aan

 

gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht

postbus 34

3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

 

U kunt uw brief ook e-mailen: gemeente@h-i-ambacht.nl. Een brief die op een van de twee bovenstaande wijzen is geadresseerd, komt op de lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraadsvergadering te staan. De gemeenteraad beslist vervolgens over de wijze van afhandeling van uw brief.

 

Omdat ieder gemeenteraadslid op de hoogte moet kunnen zijn van de inhoud van uw brief, ontvangt ieder lid daar een afschrift van. Uw brief komt niet op de agenda van de gemeenteraadsvergadering, maar wordt behandeld tijdens het agendapunt 'ingekomen stukken'.

 

inhoud van uw brief

  • Vermeld in uw brief altijd uw contactgegevens en de datum waarop u de brief verzend.

  • Behandel één onderwerp per brief.

Als de gemeenteraadsleden van oordeel zijn dat uw brief door het college van burgemeester & wethouders behandeld moet worden, dan wordt uw brief automatisch aan dat college doorgezonden.

 

Het is iedereen toegestaan om contact met een gemeenteraadslid te zoeken.

contact met de gemeenteraad via brievenpost en e-mail.