Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon bestuur en organisatie gemeenteraad raadscommissies

Raadscommissie bespreken beleidsvoorstellen en andere kwesties op specifieke terreinen, zoals financiën of ruimtelijke ordening, voordat deze ter besluitvorming in de raadsvergadering aan de orde komen. Iedere commissie kiest uit haar midden een voorzitter.

 

Afhankelijk van haar grootte mag een fractie een of meer burgerraadsleden benoemen, die dan ook zitting hebben in een raadscommissie. 

Wethouders zijn geen lid van een raadscommissie.



Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht kent de volgende raadscommissies:

     
  • Commissie Welzijn, Onderwijs & Sociale Zaken (WOS)
  • Ruimtelijke Zaken - De Volgerlanden (RZ-de Volgerlanden)
  • Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden - Financiën (ABA-Fin.)


Secretaris van de commissies is raadsgriffier de heer G.H. Logt.