Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon bestuur en organisatie gemeenteraad raadscommissies

Raadscommissie bespreken beleidsvoorstellen en andere kwesties op specifieke terreinen, zoals financiĆ«n of ruimtelijke ordening, voordat deze ter besluitvorming in de raadsvergadering aan de orde komen. Iedere commissie kiest uit haar midden een voorzitter.

 

Afhankelijk van haar grootte mag een fractie een of meer burgerraadsleden benoemen, die dan ook zitting hebben in een raadscommissie. Een burgerraadslid kan uitgenodigd worden om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Wethouders mogen geen lid zijn van een raadscommissie.

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht kent de volgende raadscommissies:

  • Sociaal Domein en Veiligheid (SD&V)
  • Fysiek Domein en Bestuur (FD&B)

Secretaris van de commissies is raadsgriffier de heer G.H. Logt.

 

Weteringsingel 1
Hendrik-Ido-Ambacht


HIApp www.youtube.com/gemeentehia www.twitter.com/gemeentehia www.facebook.com/gemeentehia pinterest.com/gemeentehia instagram

meer contactgegevens

___________________________________
sitemap | privacyverklaring

jong in Ambacht


jong in Ambacht
Jeugdteam Ambacht
speelfabriek
feest in de zomervakantie
Hi5Ambacht
Sport en cultuur voor Ambachtse kinderen
__________________________________________
digitale gemeentegids

De Volgerlanden
De jongste wijk van Hendrik-Ido-Ambacht